NTF - Norsk Helsenett - HELFO, mer nytte enn skade?

Norsk Helsenett (NH) er en viktig og interessant hendelse for oss tannleger. Problemstillingen forsøker forene essensielle saker som elektronisk lagring av journaler, datasikkerhet og kontakt med Internettet. Liknende spørsmål debatteres på mange arenaer i samfunnet og vil sakte men sikkert måtte finne sin form, og nedfelle seg i vår bransje. Problemet for alle er at datasikkerhet og journalsikkerhet er et ullent ekteskap. Den såkalte «Normen» er et forsøk på å sammenstille eksisterende lovverk og gi en nytolkning av materialet. Slikt bidrar ikke til mer sikkerhet i seg selv, men er et helhjertet forsøk på å skape økt klarhet.

Likevel stiller mange tannleger spørsmål ved NH. En åpenbar problemstilling er at NTF og HELFO har forkastet viktige pasientbehov. Dette inntreffer fordi HELFO og NTF har avtalt at «low-tech-tannlegen» skal miste direkteoppgjøret dersom tannlegen velger å ikke koble seg til NH. Vi minnes fortiden med søknad om bidrag og stønad, selv da kunne pasientene, ved såkalt transporterklæring, slippe å legge ut den delen av honoraret som trygdekontoret ville bidra med. Så kom direkteoppgjør i systematisk form – også det en pasientvennlig løsning.

Nå trekkes pasientvennligheten tilbake. De nye kravene fra NTF og HELFO har som effekt at alle pasienter i denne kategorien, må selv finansiere mellomlegget, for deretter å kreve penger av HELFO. Dette kan berøre mange pasienter og kan for enkelte omhandle store summer. I så måte skiller tannlegeutgifter seg fra andre helseaktører. Dette er å spenne ben under pasienter med svak økonomi, og påfører NTF en usosial profil.

NTF har ikke frontet med gode argumenter hvorfor det er viktig å stenge pasienter ute med sin nye filosofi. Kan NTF fremføre kloke funderinger som støtter denne linjen? Det virker juridisk tvilsomt at såpass viktige pasientbehov skal måtte vike for kreative spissfindigheter når velprøvde low-tech-metoder finnes (papir).

Dersom NTF mener denne linjen er god tannhelsepolitikk, så utfordres foreningen til å vende energien bort fra overfladiske og mangelfulle «spørsmål-og-svar nettsider» og heller fremlegge saken til det norske publikum. Ikke minst ville det kunne være drahjelp til de tannleger som velger å avvente den teknologiske motorveien, og som egentlig ønsker å drive enkelt og kostnadseffektivt til gode for pasientene.

Pål-EspenTannmand 

NTFs ledelse har besluttet å ikke besvare dette innlegget direkte, men heller vise til sin egen redegjørelse på side .. i denne utgaven av Tidende. Redaksjonen.