Orofacial Pain

Kort og aktuelt om ansiktssmerterBarry J. Sessle, Gilles J. Lavigne, James P. Lund and Ronald Dubner, editors:

From Basic Science to clinical management. 2 nded.

Moken handler om orofacial smerte som er den odontologiske motebetegnelsen på en del smertetilstander som går inn i, eller til, de tilstandene leger grovt sett kaller hode- og ansiktssmerter. Denne andre utgaven av boken har fortsatt som mål å tilby kunnskap til lærere i oral biologi, oral medisin, ansiktssmerter, samt tannlegestudenter, medisinerstudenter og klinikere som ønsker mer informasjon. Boken er innbundet med fast rygg, og kapitlene er forøvrig godt redigert, med vellykket valg av fonter og papir som gjør den behagelig å lese.

Bokens vidtfavnende mål dekkes av et tilbud på 28 kapitler som er skrevet av en rekke kjente forfattere med bred klinisk og forskningsmessig erfaring. De aller fleste forfattere kommer fra Nord-Amerika, med unntak av noen europeiske og japanske bidragsytere. Gledelig er det derfor å se at en av våre beste skandinaviske forskere innen feltet fra Århus bidrar i et kapittel. Disse 28 kapitlene er igjen inndelt i fire seksjoner med titler som Ansiktssmerter: klassifikasjon, epidemiologi og forståelse (av problematikken), Smertens nevrobiologi, Smerte og adferd og Behandling av ansiktssmerter: prinsipper og praksis.

Kapitlene er forholdsvis kortfattede. De beste av dem gir forenklede, men fine oversikter ved hjelp av figurer og tabeller som gjør det lettere å forstå komplekse sammenhenger. I denne boken er det svært vanskelig å trekke frem både det beste og det dårligste. Alle kapitlene bidrar på sitt vis med en grei oversikt. Men det er akkurat det som er problemet. Den største innvendingen er at boken prøver å nå absolutt alt innenfor emnet uten at den gir den dybdeinnsikt som en nysgjerrig og interessert leser ville ønsket.

Forordet hevder at boken vil være en verdifull kilde for tannlegestudenter og klinikere foruten «neuroscience graduate and medical students». Jeg er sterkt i tvil om dette. Med unntak av noen få kapitler vil klinikere sannsynligvis finne den for lite målrettet med hensyn til aktuell diagnostikk og behandling. For studenter innen nevrobiologi vil den sannsynligvis være alt for overfladisk. En finner bedre oversiktsartikler i PubMed innenfor de aller fleste kapittelemnene med litt leting. Når det gjelder oversikter over medikamentell behandling, og ikke minst dokumentasjon for nytten av den, kan dessverre samme argumentasjon brukes. I tillegg vil mye av angitt medikamentell behandling ligge utenfor en tannleges forskrivningsrett.

Alt i alt er boken et forsøk på samle informasjon om et spennende og forholdsvis nytt felt innenfor odontologien laget av gamle og unge entusiaster som i utgangspunktet fortjener all støtte. Boken kan trygt anbefales til kolleger som er spesielt interessert i feltet og som ønsker å vite hvor det generelle kunnskapsnivået for orofacial smerte med tyngde i Nord-Amerika ligger akkurat nå.

Lasse A.Skoglund 

London: Quintessence Publishing Co. Ltd.; 2008. ISBN-978-0-86715-458-0