European Journal of Oral Implantology

Nytt tidsskrift

Utgivere: British Society of Oral Implantology og Dutch Society of Oral Implantology

European Journal of Oral Implantology (EJOI) er et nytt tidsskrift som skal utgis fire ganger i året. Det er British Society of Oral Implantology og Dutch Society of Oral Implantology som utgir tidsskriftet. Redaktørene og redaksjonsrådet er tildels kjente, dyktige fagpersoner.

De ønsker å gi ut tidsskriftet bl.a. fordi det kan være opptil to års ventetid for å få publisert artikler med viktig informasjon i de fleste implantatorienterte tidsskrifter. De vil prøve å få publikasjonstid ned under seks måneder og vil i større grad fokusere på kliniske studier, helst større studier. Også studier med negative funn og prosedyrer som kan løse komplikasjoner. Alt dette inkludert evidence-baserte studier, er gode målsetninger.

Jeg har gått gjennom det første nummeret av tidsskiftet 1/1. En mer detaljert gjennomgang av hver publikasjon vil ligge utenfor en slik anmeldelse. Artiklene er av varierende kvalitet. Forskjellige metoder for vedlikehold av bløtvev rundt implantater (Cochran-review, ingen entydige funn). Deretter to artikler som begge var randomisrete studier:

Profylaktisk antibiotikabehandling eller ikke, belastning av to implantater med barr-løsning i underkjeven versus belastning etter seks uker: begge konkluderer med at det ikke er statistisk signifikant forskjell.

En artikkel som tar opp problemet periimplantitt, en kohortstudie der det sammenlignes pasienter med partielt tanntap med tidligere grav, moderat og ingen periodontitt. Konklusjonen er ikke overraskende: Pasienter med tidligere periodontitt synes å ha større risiko for tap av implantater.

De to siste artiklene omhandler henholdsvis zygomaimplantat og eventuelle sinusittproblemer og et pilotstudie der det er anvendt computer-guide (Procera Software) for innsetting av implantater i overkjeven uten oppklapping. Fornuftig nok konkluderes med at dette krever en læringskurve.

Til slutt et avsnitt «Research in focus» der det blir fokusert på interessante artikler fra andre tidsskrift med kommentarer.

Alt i alt et tidsskrift som kan anbefales til kolleger med interessefelt oral implantologi. Det som kan være forstyrrende er til dels bruk av implantattyper som vi her i Norge ikke kjenner til.

Hans R.Haanæs