Tilbakeblikk

1909

Til Bergen

Fra brev til foreningens bestyrelse fra Norges statsbaner:

«I svar paa Deres skrivelse af 16de juni 1909 om fragtmoderation for deltagere i «Den norske tandlægeforenings» møde i Bergen 16de og 17de juli 1909 meddeles, at man – efter konference med Hovedbanen – har fundet at kunne tilstaa saadan moderation, at tur- og returbillet erholdes til turbillets kostende paa betingelse af, at der garanteres kjøbt mindst 50 billetter; mindste pris kr. 1,20 og kr. 0,80 til henholdsvis II. og III. kl.

Det bemerkes, at man savner adgang til at tilstaa nogen moderation for dampskibsstrækningen Krøderen – Gulsvik.»

Mai–juni 1909, 6te hefte

1959

Forstår ikke vi tannleger vårt eget beste?

I et leserinnlegg om en gruppelivsforsikring for NTFs medlemmer skriver Egil Wettre Johnsen blant annet:

«Det er ofte blitt sagt at Den norske tannlægeforenings medlemmer er en vanskelig materie å ha med å gjøre, og det kan muligens være noe i. Se nå for eksempel bare på dette med en «Gruppelivsforsikring». Ja, kjære kollega, du husker sikkert at du i den anledning fikk et sirkulære du skulle svare på. Men det gikk kanskje som så ofte før at skrivet ble liggende på skrivebordet for så å havne i papirkurven, eller du satte deg ikke inn i hva dette med gruppelivsforsikring innebar for deg og din stand. Hvis så er tilfelle, kan jeg bare si at du for ca. 60 à 70 kr. i årlig premie, skattefritt innen rammen av vanlig livsforsikring, sikrer dine pårørende kr. 10 000 kontant fritatt for inntektsskatt, i fall du skulle dø før fylte 70 år.»

April 1959, hefte 4

1999

Hvor ble det av tannhelsen?

Tannhelsearbeid er tydeligvis ikke regnet med i folkehelsearbeidet i kommunene. Den norske tannlegeforening har med undring registrert at en utredning om forebyggende og helsefremmende arbeid, med overskriften «Det er bruk for alle», ikke inneholder noe om tannhelse, forebygging av tann- og munnsykdommer eller om tannhelsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet, skriver NTFs generalsekretær, Eivind Karlsen, i et brev til Sosial- og helsedepartementet.

Karlsen viser til at NTF allerede for ett år siden påpekte at utredningen ikke inkluderte tannhelsetjenesten, til tross for at lov om tannhelsetjenesten gir Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) et klart pålegg om å organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Utvalget har ikke tatt hensyn til NTFs kommentarer, og i et notat til departementet utdyper Karlsen foreningens syn.

Mai 1999, nr. 7