Diverse

Autoklave selges

SES 2000 med plass til 3 brett. Sist brukt til des. 07 med godkjent sporeprøve okt 07.

Pris kr 6000,-

Henv. Tannlegene Heggedalsenteret, tlf. 66 79 60 46.

Unit

1 stk Sirona C2+ og 1 stk Sirona C4+. Komplett.

Som nye. Selges till under halv pris.

Tannverket i Vestby AS

Tnl. Benny Håkansson

Tlf. 64 95 20 30

tannleg@online.no