Tilbakeblikk

1909

Til Berlin

Den 5te internationale tandlægekongres 23de til 28de august ­synes at skulle blive en stor begivenhed i den internationale tandlægeverden. Der vil blive afholdt foredrag og demomonstrationer i saa stor udstrækning, at enhver kan finde noget for sig. Derfor agter ogsaa en hel del norske tandlæger at benytte anledningen og tage en tur til Berlin.

Tyskerne ligger forresten ikke paa ladsiden, men anstrenger sig for at gjøre alt i stand til at modtage de udenlandske gjæster. Festligheder og fornøielser vil der ogsaa blive mange af, og Berliner lokalkomiteen har stillet sig som en særlig opgave at gjøre opholdet i Berlin behagelig for kongresdeltagernes damer og i den anledning dannet en egen damekomité, bestaaende af en række fruer og døtre til Berliner-kolleger.

Mai–juni 1909, 6te hefte

1959

Norsk Tannverns prisoppgave

Norsk Tannvern har stillet opp følgende prisoppgave: «En sammenlikning mellom kariesfrekvensen i en typisk kystbefolkning og en typisk innlandsbefolkning, med særlig henblikk på en eventuell karieshemmende virkning av et høyt konsum av saltvannsfisk.»

Til belønning for svar som finnes verdig, har foreningen et beløp stort kr. 5000 som er renter av «Freia’s fond til støtte av forskning angående tannsykdommenes årsaksforhold og disse sykdommers bekjempelse».

Oppgaven blir å bedømme av en komité på 3 medlemmer hvorav 1 medlem oppnevnes av Oslo Universitets Medisinske Fakultet, 1 medlem oppnevnes av Norges Tannlegehøgskole og 1 medlem oppnevnes av styret i Norsk Tannvern.

April 1959, hefte 4

1999

Gjennomslag for stimuleringstiltak

Nå er det opp til fylkene. Etter bruddet mellom NTF og Kommunenes Sentralforbund (KS) i forhandlingene om ny særavtale, ble tvisten den 4. mars, under ledelse av Reidar Webster, behandlet i sentral nemnd. Nemndas kjennelse har resultert i både stabilitetstillegg og innføring av ny provisjonstannlegestilling. Den nye stillingen, som kalles tannlege-MPL, kan benyttes i alle kystfylkene, med unntak av de store byene, mens stabilitetstillegget bare gjelder Nord-Norge.

Mars 1999, nr. 5