Medisinsk mikrobiologi. 3. utgave

Lærebok i medisinsk mikrobiologi på norskMiklos Degré, Berit Hovig og Halvor Rollag:

Denne boken er et resultat av mangeårig sam­arbeid mel­lom lærere i fagområdet mikrobiologi ved Det me­di­sins­ke fakultet, Universitetet i Oslo. Den representerer en undervisningstradisjon som stammer fra Kaptein W. Wilhelmsen og frues institutt på daværende Rikshospitalet i sen­trum. Fra å ­være kompendium i mikrobiologi, brukt i studen­tunder­visnin­gen de førs­te tiårene, ble førs­te utgave av boken utgitt i 1994. Målgruppen var fortsatt medisinstudenter, men studenter innen andre helseprofesjoner og ferdig utdannede kunne også dra nytte av omfattende mikrobiologisk litteratur på norsk. Dagens utgave er en videreføring og oppdatering av tidligere utgaver av Medisinsk mikrobiologi. Fortsatt er medisinstudenter kanskje den viktigste målgruppen, men som tidligere, nevnes andre profesjoner innen helsefagene som tannleger, sykepleiere, bioingeniører, ernæringsfysiologer og veterinærer som aktuelle brukere.

Boken tar for seg tradisjonelle de­ler av faget medisinsk mikrobiologi: Bakteriologi, virologi, mykologi og parasittologi. Det er mange forfattere som bidrar med sin spesialkunnskap. Det betyr de­tal­jert og pålitelig informasjon på de fleste felter in­nen­for faget. I den siste utgaven er det også et kapittel som omhandler orale infeksjoner, et oversiktlig og velskrevet bidrag fra professor Ingar Olsen, Universitetet i Oslo.

Det er enkle og relativt få figurer i boken, med unntak av enkelte kapitler. In­gen illustrasjoner eller bilder foreligger i farger. Dagens studenter kan boltre seg i et stort utvalg med engelske lærebøker som er lekkert illustrert, med web-linker og interaktive muligheter for den lærevillige og kunnskapstørste. Det kreves ressurser og store opplag for å konkurrere med de uten­land­ske forlagene om slike tilbud. På den annen side har det i nært beslektede fag som immunologi de se­ne­re år blitt pub­li­sert på norsk godt illustrerte og fargerike lærebøker. Disse blir anbefalt og benyttet i undervisningen av studenter med bio­me­di­sins­ke fag på timeplanen.

Til tross for mangler i layout inneholder boken Medisinsk mikrobiologi så mye viktig og korrekt beskrevet fagstoff at den trygt kan anbefales. Stikkordregisteret er også såpass omfattende at dette vil ­være et nyttig oppslagsverk på norsk i et viktig medisinsk fagområde.

VidarBakken 

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS; 2008. 803 sider. ISBN 9 788205 31 5907