Personalia

Dødsfall

Torgils Lægreid, f. 13.09.1906, tann­legeeksamen 1931,d.: 23.02.2009

Inger Flugeim, f. 12.11.1908, tann­legeeksamen 1934, d. 13.01.2009

Rolf Høstmark, f. 24.02.1910, tann­legeeksamen 1933, d.: 02.04.2008

Finn Rognerud, f. 04.05.1911, tann­legeeksamen 1934, d. 15.05.2008

Helge Hassel, f. 02.06.1916, , tann­legeeksamen 1943, d. 06.02.2009

Erling Ilstad, f. 26.04.1922, tannlegeeksamen 1950, d. 02.09.2008

Finn Ramsvik, f. 05.08.1927, tann­legeeksamen 1953, d. 28.02.2009.

Bjarne Betten, f. 02.01.1928, tann­legeeksamen 1951, d. 06.02.2009

Fødselsdager

100 år

Arne Andersen, Løvenstad, 20. mai

85 år

Bjørn Gade, Sandefjord, 2. mai

80 år

Jan Skjoldal, Stord, 30. april

75 år

Eivind Spetalen, Sandefjord, 2. mai

Nils Sitter, Steinkjer, 12. mai

70 år

Roar Mejlænder, Kristiansand, 4. mai

Chris­tian Linna, Stavern, 11. mai

Jan Fürst, Rendalen, 17. mai

Astrid Fredlund, Trondheim, 18. mai

60 år

Morten Børresen, Østerås, 10. mai

Hans Petter Flaten, Lillestrøm, 12. mai

Elisabeth Aarum Engemoen, Sandvika, 15. mai

Arne A. Løken, Bergen, 16. mai

Tor Arne Stokseth, Gressvik, 18. mai

50 år

Dagfinn Ask, Ålesund, 30. april

Terje Wold, Trondheim, 6. mai

Kari Kjørnæs Masdal, Fagernes, 7. mai

Mette Rogne, Bergen, 8. mai

Jens Fred­rik Nygaard, Drammen, 9. mai

Terje Pettersen, Narvik, 10. mai

Harald Isdal Kvamme, Isdalstø, 11. mai

Pål Barkvoll, Oslo, 16. mai

Gard Lauvsnes, Oslo, 16. mai

Odd Helgevold-Engelsen Jr., Bergen, 17. mai

Gisle Narvestad, Melbu, 18. mai

Unni Kleiv, Åros, 20. mai

Fødselsdager

Vi ber om at de som vil reservere seg mot at runde år publiseres i perso­nalia­spalten, må gi skriftlig melding minst seks uker i forveien på e-post: tidende@tannlegeforeningen.no, faks 22 55 11 09 eller per post til Tidende, postboks 3063 Elisenberg, 0207 Oslo.

Dødsfall

Sekretariatet får dessverre ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene være behjelpelig med å gi NTF beskjed når en kollega er gått bort. Vennligst kontakt NTF, tlf. 22 54 74 03 eller e-post: tannlegeforeningen@tannlegefore­ningen.no.