Tilbakeblikk

1909

Statens tandlægeskole vedtaget i storthinget

Vi kan i dag glæde vore læsere med, at undervisningssagen nu endelig har fundet sin afslutning, idet storthinget enstemmig har vedtaget* næringskomiteens indstilling om statens overtagelse af Den norske tandlægeforenings tekniske institut og oprettelse af en statens tandlægeskole.

*Vedtaket ble gjort 13. mars, og Statens Tandlægeinstitut ble opprettet fra 1. juli 1909.

Februar – Marts 1909, 4de hefte

1959

Spesialitet i barnetannpleie?

I referat fra møte i den norske seksjonen av Nordisk forening for pedodonti i Bergen i oktober 1958 siteres:

«Til slutt fremsatte professor Toverud forslag om å søke opprettet egen spesialitet for barnetannpleien. Alle var enige om at barnetannlegene trenger videre utdanning enn den Tannlegehøgskolen kan gi i dag, men det var ikke enighet om dette burde fremmes som egen spesialitet eller på annen måte. Det endte med at det ble nedsatt en komité som skal arbeide videre med saken. Komiteen består av professor Toverud samt tannlegene Arnljot Gaare og Ingeborg Brochmann.»

Februar 1959, hefte 2

1999

Ny dekan i Oslo

Jeg er opptatt av at vi skal få brukt våre personalressurser best mulig, både når det gjelder vitenskapelig og teknisk/administrativt personell. Jeg har stor tro på å la folk få utvikle sine sterkeste sider. Det er ikke noe mål at alle skal gjøre det samme hele iden, sier professor Hans R. Haanæs, ny dekan ved fakultetet i Oslo. Han ser seg selv som klinisk håndverker med god teoretisk ballast og akter å holde hendene varme i klinikken selv i en travel fremtid som øverste leder for Oslofakultetet. – Det er viktig å ikke glemme at odontologien også er et manuelt fag!

Februar 1999, nr. 2