Vil legge spesialistgodkjenning til direktoratet

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen ønsker å endre dagens ordning med at Tannlegeforeningen, Legeforeningen og Optikerforbundet godkjenner sine spesialister selv. Ansvaret skal legges til Helsedirektoratet, mener statsråden.

Helse- og omsorgsdepartementet vil ha en felles struktur på offentlig godkjenning av spesialister i helsesektoren. I helsepersonelloven gis det i dag adgang til at det offentlige kan delegere dette ansvaret. Nå vil departementet fjerne denne muligheten. Dette meddelte helseministeren i et møte med de berørte organisasjonene i januar. Ingen av organisasjonene har vært involvert i noen prosess i forkant.

Forslaget er sendt på høring med frist 9. mars 2009, før det skal behandles i Stortinget forut for en eventuell lovendring. Tannlegeforeningen og Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge er blant høringsinstansene, sammen med Tannteknikerforbundet og en rekke organisasjoner innen helsesektoren.