Vestland, Vestland

Markeringen av 125-årsjubileet startet på Vestlandsmøtet. Her er foredragsholder Leif Arne Heløe og forfatter av jubileumsboken, Reidun Stenvik.

Bergen, nytt år, nytt Vestlandsmøte. Og tannleger og øvrig tannhelsepersonell stiller trofast opp, uansett vær og føreforhold. I år var det slik været i Bergen pleier å være, og skal være, på denne årstiden, vått og grått. Likevel var det fullt hus på Hotel Norge i dagene fra 8.–10. januar: rundt 350 tannleger og 150 tannhelsesekretærer og tannpleiere, de fleste fra Vestlandet. Men også noen «slengere» fra øst, sør og nord. Og selvsagt utstillere og forelesere, i år med mange svenske innslag.

Formannen i BTF, Kari Odland, oppsummerte status fra odontologiens verden i vest.

Formannen i BTF, Kari Odland, åpnet på vanlig måte møtet med å oppsummere status fra odontologiens verden i vest. Fortsatt går privat sektor bra: så langt var det ikke registrert noen effekt av den pågående finanskrisen blant tannlegene på vestkysten. Penger til nytt odontologibygg er omsider bevilget, og prosjektet med riving av PKI-bygget, der nybygget skal stå, starter allerede i vår. Mens det foreløpig ikke er avgjort hva det gamle odontologibygget skal brukes til. I Den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland er det fortsatt vanskelig å besette alle stillingene og gjennomsnittsalderen på tannlegene er høy: de nyutdannede blir bare kort tid i tjenesten.

Presidenten, Gunnar Lyngstad, avsluttet sin hilsen til møtet med å minne om at 2009 er valgår, og han appellerte til medlemmene om å delta i den politiske debatten. Videre understreket han betydningen av, særlig i vanskelige tider, å holde den faglige fanen høyt og støtte opp om foreningen og foreningsarbeidet både lokalt og sentralt.

Leder av fagnemnden, Inger-Johanne Nyland, i munter passiar med presidenten, Gunnar Lyngstad.

Vestlandsmøtet fikk for øvrig gleden av å innlede NTFs 125 jubileumsår med foredraget av Leif Arne Heløe som er foreningens gave til lokalforeningene: «Fra tanntrekker til helsearbeider – En helseprofesjon blir til». I løpet av året skal fordraget holdes både på Midtnorgemøtet, i Nord-Norge, på Sør-Vestlandet og i Oslo.

Det faglige programmet var ellers en lett blanding av rent kliniske forelesninger, forskningsrapporter og underholdende foredrag om hvordan man kan ta vare på egen kropp og helse. På utstillingen var det som vanlig trangt og hyggelig, og banketten var dagsaktuell med «extreme makeover» som tema. Igjen et vellykket Vestlandsmøte – det 68. i rekken.

Tekst og foto:
GudrunSangnes