Studentforskerprisen

Faksimile av vinnerposter.

For første gang ble det under årets landsmøte i Tannlegeforeningen tillyst en posterpresentasjon med betegnelsen Studentforskerprisen. Hensikten fra NTFs side var å fremme interessen for studentarbeider og forskning samt gi studenter og årskandidater en mulighet til å vise frem sine arbeider.

Til tross for kort påmeldingsfrist kom det inn presentasjoner fra alle tre lærestedene, slik at det til sammen ble fem deltakere. Posterne ble montert på en vegg nær NTFs stand, og vakte tydelig interesse hos forbipasserende.

Deltakerne fikk fem minutter hver til å gi en muntlig fremstilling av arbeidet som lå bak. Dette foregikk under litt variable forhold med mange forbipasserende, og ved neste anledning må dette tilrettelegges bedre. Imidlertid fikk juryen et klart inntrykk av hva de forskjellige posterne representerte.

Posterne var meget gode og viste stor bredde og mangfold i valg av emne og systematikk. Juryen hadde en krevende oppgave og søkte vitenskapelig bistand under sin diskusjon. Posteren som til slutt ble foretrukket scoret primært på systematikk, tematikk og fremstilling av emne. Prisen på kr 10 000 gikk til Erik K. Mauland og Jenny B. Søvik fra UiB.

Juryen besto av NTFs president, fagnemndsleder og fagsjef, med konsulentbistand.

Det er meningen å gjøre dette til et fast innslag under landsmøtene som kommer, og utlysning vil bli sendt ut i god tid.

NTF takker deltakerne for innsatsen og takker alle som hver på sin måte bidro til å dra i gang en ny tradisjon under litt trange forhold. Det var sporty gjort, og bidro til å gi landsmøtet en ny positiv fasett.

Aril JulNilsen 

fagsjef, NTF