Norsk Periodontistforening

Årsmøte – Allmänsjukdomar med manifestationer i munhålan

Kursgiver

Professor Mats Jontell, Gøteborg

Kursinnhold

«Munnen är kroppens spegel» är ett uttryck som fick genomslagskraft för ett 20 tal år sedan. Som kliniskt verksam inom ämnesområdet som rör orala slemhinneförändringar så har jag tidigare förhållit mig ganska tveksam till detta uttryck. Jag har dock fått anledning att ändra uppfattning i takt med att mitt samarbete med medicinska kollegor under årens lopp har utvecklats. I min verksamhet har jag regelbundna kontakter med ÖNH-specialister, dermatologer, reumatologer, allergologer, gastroenterologier, hematologer och cardiologer. Orsaken till detta samarbete är att en rad sjukdomstillstånd kan manifestera sig i munhålan. De orala vävnaderna kan således återspegla viktig diagnostisk information som både tandläkare och tandhygienister bör vara familjära med.

Denna kurs kommer att beröra det sjukdomstillstånd som manifesterar sig i munhålan. Kursen kommer att omfatta föreläsningar, 7 timmar.

Målgruppe

Hele tannhelseteamet

Tid

Lørdag 9. januar 1010, kl. 17–1830 og søndag 10. januar kl. 0900–1500

Sted

Bergen, Hotell Radisson SAS Norge

Antall timer

7 1/2

Kursavgift

Kursavgift fastsettes senere

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist 10. november 2009

Kontaktperson

Anne Lise Helsingen, e-post: an-lihe@online.no