How to read a paper. The basics of evidence-based medicine

Trisha Greenhalgh:

3rd edition

Forfatteren snakker direkte til leseren om sitt fag, og starter med det retoriske spørsmålet: Why read papers at all? Nytten begrunner hun gjennom sin definisjon av evidensbasert medisin: «Evidence-based medicine is the use of mathematical estimates of the risk of benefit and harm, derived from high-quality research on population samples, to inform clinical decision making in the diagnosis, investigation or management of individual patients.»

Forfatteren gir en kort innføring i hvordan søke etter litteratur på en systematisk måte, hvordan forstå hva slags studiedesign som er brukt og hvordan vurdere den på en strukturert måte. Det gis informasjon om relevante statistiske begreper i et eget kapittel, men begrepene omtales også der de blir brukt, som den sentrale analysemetoden for meta-analyser i kapitlet om «Systematiske oversikter og meta-analyser».

Deretter tas leseren kapittel for kapittel gjennom artikler om forskjellige faglige temaer og det stilles kritiske spørsmål. Kapitlene er strukturert slik at hun først beskriver problemstillinger generelt, som f.eks. medikamentstudier eller retningslinjer. Deretter går hun igjennom en sjekkliste av kritiske og spesifikke spørsmål. Disse sjekklistene er samlet i vedlegg som gjør det enklere for leseren å bruke dem når en vitenskapelig artikkel skal vurderes.

Denne utgaven av boken gir en vurdering av kvantitativ så vel som kvalitativ forskningslitteratur. Evidensbasert medisin har lagt stor vekt på kvantitativ forskning som omhandler virkningen av medisinske tiltak og behandlinger. Det var derfor interessant å lese hennes kapittel om kvalitativ forskning. Hun avslutter med et kapittel om hvordan få mer evidensbasert medisin inn i klinisk praksis.

Boka gir en svært god innføring både i evidensbasert medisinsk tenkning og i hvordan en bør forholde seg til forskjellige typer vitenskapelig informasjon. Den er av interesse for alle som vil lese vitenskapelig litteratur med større innsikt og systematikk.

Lise LundHåheim 

Oxford: Blackwell Publishing Ltd; 2008. 229 sider. ISBN 9 781 405 139768