Nordland Tannlegeforening

Årsmøtekurs og generalforsamling 2009

Veien til bedre komposittfyllinger

Sted

Bodø Kulturhus, Lillesalen

Tid

Fredag 30. oktober 2009

Kursgiver

Thomas Jacobsen, odont.dr., forsker ved Tandläkarhögskolan i Gøteborg.

Jacobsen foreleste under januarkursene til NTF i 2009 og fikk svært god tilbakemelding fra publikum.

Program

Fredag 30. oktober

0900 – 0930 Registrering, utstilling

0930 – 0945 Åpning av årsmøtet

0945 – 1045 Forelesning

1045 – 1100 Dentalutstilling

1100 – 1200 Forelesning

1200 – 1300 Lunsj/dentalutstilling

1300 – 1400 Forelesning

1400 – 1415 Dentalutstilling

1415 – 1515 Forelesning

Kl. 1530 – 1700

Generalforsamling

Kl. 2000

Middag på Blixstuen dersom nok påmeldte – vennligst si i fra ved kurspåmelding.

Målgruppe

Hele tannhelseteamet

Antall deltakere

Minimum 50 deltakere

Kurset teller

Antall timer kurset skal telle i NTFs etterutdanningssystem fastsettes senere

Kursavgift

Kr 1000 for tannleger

Kr 800 for tannhelsesekretærer

Deltakeravgiften inkluderer lunsj på kursdag, men ikke middag.

Påmeldings-/betalingsfrist

Fredag 2. oktober 2009 – både kurs og middag.

Påmelding

Påmelding sendes på e-post til nordlandtannlegeforening@yahoo.no

Vennligst betal inn kursavgift og medlemsskapskontingent (kr 250) til følgende kontonr: 8902.11.46553, Nordland Tannlegeforening v/Gunhild Johansen.