Kjell Norman-Pedersen

Det var med vemod og sorg vi mottok budskapet om at førsteamanuensis dr.odont. Kjell Norman-Pedersen sovnet stille inn i en alder av 78 år. Kjell Norman-Pedersen hadde sin arbeidsplass ved Avdeling for oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo i mer enn 30 år inntil han gikk av med pensjon for nærmere 10 år siden. Det er en nær og kjær kollega og venn som nå har gått bort.

Kjell Norman-Pedersen var en miljøskaper med en naturlig autoritet. Han kunne nok til tider oppfattes som krevende og streng overfor sine studenter – men alltid med det mål å sette pasientens behov i sentrum. Alltid rettferdig. Mange av landets tannleger som har hatt Kjell Norman-Pedersen som lærer har fått disse verdiene med seg i sin yrkesutøvelse. Han hadde medfødte pedagogiske evner som studenter og spesialistkandidater satte stor pris på. Han var kunnskapsrik og kunne sitt fag, noe pasienter både ved vår klinikk og ikke minst ved Det norske Radiumhospital fikk nyte godt av gjennom mange år. Også tannleger rundt omkring i landet hadde glede av gode råd og tips fra ham i forhold til kirurgiske problemstillinger. Da han sluttet og gikk over i pensjonistenes rekker i 1998 var det en betydelig fagperson som forsvant fra fagområdet.

Kjell Norman-Pedersen var en rikt utstyrt person med mange talenter. Han var en ordets mester, og kunne underholde med utallige historier som ingen annen. Mange fagartikler og doktorgrader ble gjennomlest av ham for at språket skulle være korrekt enten det var på norsk eller engelsk.

Han hadde også sin musikkinteresse som han dyrket med stor glede både for seg selv og som ikke minst andre fikk stor glede av. Han var initiativtager til og leder av Halden Storband, senere av Ski Storband. I tillegg til alle sine interesser var han svært familiekjær og opptatt av barn og barnebarn.

Kjell Norman-Pedersen ble utdannet som tannlege fra Norges Tannlegehøyskole i 1954, var deretter tannlege i Sjøforsvaret i Horten, assistenttannlege – senere privatpraksis i Halden frem til 1968, avbrutt av to år som distriktstannlege i Sverige. I 1966 startet han sin spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin ved Det odontologiske fakultet ved UiO, ble avdelingstannlege, deretter førsteamanuensis i 1980. Han hadde i perioden 1970 – 71 ett års opphold ved Vanderbilt Medical Center i Nashville, Tennesse som Chief Resident i oral og maxillofacial kirurgi og banet på mange måter veien for yngre kolleger. Doktorgraden forsvarte han med glans i 1980.

Men det er først og fremst som formidler av kunnskap, som omsorgsfullt medmenneske og venn vi kommer til å savne Kjell Norman-Pedersen og minnes ham. Også de helsemessige problemene han hadde, taklet han på en imponerende måte uten unødig sykeliggjøring, noe vi beundret og som vi må ta lærdom av. Våre tanker går i disse dager til hans kone Lill og barna Geir og Ina, og ikke minst barnebarn og oldebarn. Vi lyser fred over hans minne på vegne av kolleger og tidligere studenter ved Universitetet i Oslo, Det odontologiske fakultet, Institutt for klinisk odontologi og Klinikk for oral kirurgi og oral medisin.

Hans RHaanæs 
PålBarkvoll