Personalia

Dødsfall

Kåre Holmeset, f. 10.09.1929, tannlegeeksamen 1954, d. 17.08.2009

Just Thoner Roll, f. 23.09.1915, tannlegeeksamen 1946, d. 16.08.2009

Sigmund Sevre, f. 12.02.1932, tannlegeeksamen 1957, d. 27.07.2009

Finn Devor, f. 22.10.1916, tannlegeeksamen 1942, d. 18.07.2009

Kjell Norman-Pedersen, f. 15.08.1930, tannlegeeksamen 1954, d. 17.07.2009

Åse Hegdahl, f. 02.11.1932, tannlegeeksamen 1955, d. 05.03.2009

Liv Schonhowd, f. 10.05.1925, tannlegeeksamen 1950, d. 8.08.2009

Fødselsdager

75 år

Henrik M. Kristensen, Stavanger, 7. oktober

Tor Arne Kvakestad, Ski, 7. oktober

Oddvar Aas, Kristiansand, 17. oktober

Bjørn Ekker, Oslo, 20. oktober

70 år

Torjer Bertelsen, Stavanger, 5. oktober

Rolf Otterbech, Sandefjord, 6. oktober

Svein Rosenberg, Lillesand, 16. oktober

Bjørn Zachrisson, Kolbotn, 18. oktober

60 år

Kjell Wangen, Odda, 4. oktober

Tor Nordhagen, Årnes, 5. oktober

Nils Holmbakken, Skien, 8. oktober

Jørgen Underthun, Gardvik, 17. oktober

Finn Sindre Aas, Hamar, 20. oktober

50 år

Anne-Marie Ransve, Nesøya, 5. oktober

Vaska Vandevska-Radunovic, Oslo, 6. oktober

Karleif Taksdal, Nærbø, 8. oktober

Morten Hanstad, Elverum, 16. oktober

Faramarz Dadkhah-Jazi, Fjellhamar, 16. oktober

Helene Meyer, Nesttun, 16. oktober

Sigurd Tangstad, Søreidgrend, 16. oktober

Fødselsdager

Vi ber om at de som vil reservere seg mot at runde år publiseres i personaliaspalten, gir skriftlig melding minst åtte uker i forveien på e-post: tidende@tannlegeforeningen.no, faks 22 55 11 09 eller per post til Tidende, postboks 3063 Elisenberg, 0207 Oslo.

Dødsfall

Sekretariatet får dessverre ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene være behjelpelig med å gi NTF beskjed når en kollega er gått bort. Vennligst kontakt NTF, tlf. 22 54 74 03 eller e-post: tannlegeforeningen@tannlegeforeningen.no.