Basic guide to dental procedures

Carole Hollins:

Forfatteren av denne boken er allmennpraktiserende tannlege, og har tidligere gitt ut bøkene «NVQs for dental nurses» og «Questions and answers for dental nurses.»

Boken er skrevet som en guide for hele tannnhelseteamet, og skal i følge forfatteren ta for seg kjernen i den forebyggende og restorative behandlingen som rutinemessig utføres i en moderne tannlegepraksis. Boken er delt inn i 12 kapitler samt ordliste. De første kapitlene tar for seg forebygging når det gjelder fissurforsegling og bruk av fluor, og fortsetter så med hygieneinstruksjon, scaling og puss/polering. Videre kommer det et kapittel som omhandler bruk av håndinstrumenter, røntgen og studiemodeller.

Kapittel 5 tar for seg restaurering med fyllingsmaterialene amalgam, kompositt og glassionomer og følger i neste kapittel opp med fast protetikk og fasetter. Deretter blir forskjellige prosedyrer for endodonti tatt opp. Et kapittel om ekstraksjoner og avtakbar protetikk etterfølges av omtale av dentale implantater og kjeveortopedi. Kapittel 12 avslutter så med tannbleking. Hver del beskriver bakgrunnen for den aktuelle behandlingen, kort om hvilke prosedyrer som blir gjennomført og hvilke instrumenter som benyttes. Kapitlene som omhandler restaurering avsluttes med rutiner for etterbehandling. Boken er godt illustrert med kliniske fargebilder og røntgen, selv om noen av bildene nok med fordel kunne vært bedre.

Dette er en liten bok, så forfatteren går ikke i dybden på noen av de feltene som blir presentert. Det som omtales her er basiskunnskap, så for de som måtte ønske mer kunnskap under de forskjellige emnene, må denne innhentes i andre fagbøker.

Det er ingen referanseliste. Ordlisten bak i boken kan være til hjelp når det gjelder begrepsavklaringer. Boken er også skrevet utfra britiske forhold slik at ikke alle rutiner er tilpasset norsk standard. Boken egner seg som en rask oppslagsbok på kontoret for dem med begrenset erfaring, og kan gjerne også brukes som illustrasjon overfor pasienter i en behandlingssituasjon.

Eli-KarinSøvdsnes 

Singapore: Blackwell publishing; 2008. 136 sider. ISBN-13: 978-1-4051-5397-3