Buskerud Tannlegeforening

Aktuell parodontologi

Kursgiver

Professor Björn Klinge, Karolinska Institutet, Odontologiska institutionen

Kursplan

  • De parodontala sjukdomarnas utbedring och klassifisering

  • Aktuell översikt om parodontitens etiologi och patogenes

  • Kliniska registreringar och diagnostikk

  • Behandlingsplan/strategi

  • Profylax och behandling av parodontala sjukdomar

  • Kemisk plackkontroll, mekanisk rotinstrumentering, kirurgi, regeneration, stödbehandling

  • Evidensbaserad parodontologi

  • Peri-implantit

  • Virtuell operationsplanering, implantatbehandling, dokumetation och marknadsföring av implantatsystem

Målgruppe

Tannleger

Tid

Fredag 13. og lørdag 14. februar 2009

Sted

Klækken hotell, Hønefoss

Antall timer

Kurset teller 10 timer i NTFs etterutdanningssystem

Kursavgift

Kr 1500

Påmeldingsfrist

30. januar 2009

Påmelding

Påmelding skjer gjennom www.tannlegeforeningen.no – Kurs/NTFs kurskalender. Spørsmål om kurset kan rettes til Arild Mo. arild.mo@lifi.no