Jubileumsforedraget – NTFs gave til medlemmene

Fra tanntrekker til helsearbeider: En helseprofesjon blir til

Den norske tannlegeforening og tannlegeundervisningen gjennom 125 år

Utviklingen av tannlegeyrket i Norge og fremveksten av en egen stand/profesjon henger nøye sammen med stiftelsen av Den Norske Tandlægeforening i 1884, formaliseringen av tannlegeutdannelsen i 1893 og opprettelsen av Statens Tandlægeinstitut i 1909. For 50 år siden – i 1959 – ble Norges Tannlegehøgskole innlemmet i Universitetet i Oslo. Tre år senere kom tannlegeundervisningen i gang også ved Universitetet i Bergen, og førti år etter det ved Universitetet i Tromsø.

Norsk odontologi feirer trippeljubileum i 2009: Tannlegeforeningen er 125 år, Statens Tandlægeinstitut – som senere ble til Norges Tannlegehøgskole – ble åpnet for 100 år siden, og tannlegeundervisningen ble tillagt universitetet for 50 år siden. NTF ønsker å markere dette sammenfallet av begivenheter. Foredraget tar for seg enkelte viktige begivenheter i foreningens historie: utviklingstrekk, standspolitikk, stridigheter – og ikke minst – pussigheter.

Om foredragsholderen

Leif Arne Heløe er professor emeritus. Han var cand.odont. fra Norges Tannlegehøgskole i 1956 og dr.odont. ved Universitetet i Oslo i 1974.

Heløe har vært stasjonstannlege ved Ramsund orlogsstasjon, skoletannlege og senere distriktstannlege og bestyrer i Harstad tannrøktdistrikt. I denne perioden var han en av initiativtakerne til Festspillene i Nord-Norge. Fra 1970 var han stipendiat, deretter ble han amanuensis og i tiden 1975 – 81 var han professor i samfunnsodontologi ved Det odontologiske fakultet i Oslo.

Fortiden som formann i Troms Høyre og ordfører i Harstad var nok medvirkende til at Leif Arne Heløe høsten 1981 ble utnevnt til sosialminister i Willoch-regjeringen. Han satt som statsråd helt fram til 1986, da regjeringen gikk av. Deretter gjenopptok han sitt virke som professor i samfunnsodontologi ved UiO, før han i 1988 gikk videre til stillingen som administrerende direktør i Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF). I 1991 ble Heløe utnevnt til fylkesmann i Troms. Etter at han forlot denne posten i 2000 har han vært deltids forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

Leif Arne Heløe deltok i NTFs representantskap i 1964 og 1971 – 74. Han var medlem av hovedstyret i perioden 1975 – 77, deretter visepresident i 1977 – 81. Og hadde det ikke vært for at Kåre Willoch kom NTF i forkjøpet med tilbudet om en statsrådspost, ville han trolig ha blitt valgt til foreningens president på representantskapet i november 1981. Heløe ble æresmedlem av NTF i 1990.

Foredraget er planlagt avholdt på disse stedene:

  • Bergen, Vestlandsmøtet 8.–10. januar

  • Stavanger, Rogaland Tannlegeforenings kursmøte 12. februar

  • Trondheim, Midt-Norgemøtet 24. april

  • Svolvær, Nordland Tannlegeforenings jubileumsmøte 22. mai

  • Oslo, NTFs landsmøte 15.–17. oktober

  • Tromsø, Troms Tannlegeforenings høstmøte (dato ikke fastlagt)