Etterlysning

Blir det sommerhefte i 2009?

Forslag til stoff eller ideer sendes til:

tidende@tannlegeforeningen.no