Tilbakeblikk

1909

Reisepraksis

EE æret kollega fremholder i en indsendt artikel – som vi ikke har kunnet indtage i sin helhed – det ukollegiale og upassende i, at tandlæger, der har sin faste bopæl og praksis i en by, reiser omkring og praktiserer i fjerntliggende distrikter, hvor der allerede er bosat tandlæge.

Indsenderen har selvfølgelig ret i denne sin anke. Imidlertid er det at haabe, at efterhvert som betydningen af kollegialt samarbeide gaar op for os, vil baade den af indsenderen paapegede og enkelte andre barnesygdomme, som den forholdsvis unge tandlægestand endnu er beheftet med, forsvinde af sig selv.

Januar 1909, 3die hefte  April 1909, 5te hefte

1959

Norges Tannlegehøgskoles tilslutning til Universitetet i Oslo

I sitt høringssvar angående forslag til nødvendige lov- og reglementsendringer skriver NTF innledningsvis:

«Hovedstyret har behandlet saken, og vil i likhet med blant andre Professorrådet ved Norges Tannlegehøgskole gi sin tilslutning til at Norges Tannlegehøgskole tilsluttes Universitetet i Oslo som eget fakultet.» Og til avslutning følgende:

«I siste avsnitt i komitéinnstillingen behandler komiteen spørsmålet om at forberedende prøver også skal kreves av de odontologiske studenter. Hovedstyret ber om at dette spørsmålet må bli tatt opp så snart som mulig med henblikk på at det også vil bli krevet forberedende prøve av odontologistudentene.»

Januar 1959, hefte 1

1999

Generalsekretæren – tannlege eller ikke?

Må fremtidens generalsekretær være tannlege, og kan ansettelse og oppsigelse foretas av hovedstyret og ikke som nå av representantskapet? Dette var problemstillingen som representantskapsmøtet skulle ta stilling til på årets* møte. Ingen hadde innsigelser mot å åpne muligheten for en ikke-tannlege som generalsekretær. Derimot var det mange som ikke var villige til å overlate ansettelsen til hovedstyret. – Vi har en form for demokrati i denne foreningen som kan sammenlignes med landets styringsformer, sa Christian Danielsen, Rogaland. – Det ville vært enkelt for regjeringen hvis den ikke hadde hatt et brysomt storting å forholde seg til. Hos oss utgjør representantskapet den lovgivende forsamling mens hovedstyret er den utøvende makt.

* Representantskapsmøtet 1998.

Januar 1999, nr. 1  Mars 1999, nr. 4