Glossary of oral and maxillofacial implants

W. R Laney, editor-in-chief:

Når nye behandlingsteknikker etablerer seg, skapes og lages nye ord og begreper, som skal beskrive teknikker, materialer, instrumenter og ikke minst biologiske prosesser. Disse ordene lånes og tilpasses fra lignende behandlingsprosedyrer, f.eks. fra patologien eller industrien, men også helt nye uttrykk oppstår. Hvem i Norge hadde hørt om fikstur og distanse før implantatbehandling mer eller mindre ble innført fra Sverige for ca. 20 år siden? Internasjonalt utgjør nå implantatbehandling en stor del av odontologien, så vel klinisk som forskningsmessig. Dette har ført til et sterkt ønske fra klinikere, forskere, spesialistforeninger og tidsskriftsredaktører verden over om harmonisering av terminologien innen dette fagområdet. International Team for Implantology (ITI) sammen med rekke implantatorganisasjoner har initiert William R. Laney, som er professor emeritus ved Mayoklinikken i USA, samt mangeårig redaktør av International Journal of Dental Implants, til å lage en ordbok for implantologi. Med seg har han fått en rekke medredaktører fra USA og Europa. Skandinavia er representert med Erik Hjørting-Hansen.

Av 5000 ord i litteraturen som omhandler forhold ved implantater, har forfatterne plukket ut ca. 2000 som er funnet aktuelle for å inngå i en heller spesialisert ordbok. Grensene for hva som skal være med eller utelates, har vært vanskelig. Hvorfor nevnes aids, mens mange andre, i denne sammenheng like relevante sykdommer, ikke er tatt med? osv. Mange slike spørsmål reiser seg ved gjennomlesning. Men resultatet er likevel en ganske hendig ordbok med mange og gode illustrasjoner. Boken er ryddig, lett å finne frem i og kvaliteten på papir, trykk og bilder er av ypperste klasse. Det er også gitt plass til en referanseliste og en oversikt over produsenter av tannimplantater. I en lomme bak i boken er det også vedlagt en CD-ROM, grei for overføring av ordboken til PCen.

Har vi så bruk for en ordbok, som bare dekker ett område av odontologien? Meg bekjent har vi ingen omfattende ordbok i odontologi generelt, men er henvist til medisinske ordbøker. På Internett er det imidlertid mange «Dental Glossary», som gir svar på det meste. Inneholder denne boken ord og uttrykk som ikke for eksempel Wikipedia kan hjelpe til med? Jeg tok en del stikkprøver fra boken, samtlige ble besvart gjennom Internettleksikonet. Dette er nok bokens dilemma, at Internett fanger opp ord og uttrykk og fornyer seg kontinuerlig. Norske ord og uttrykk vil heller ikke standardiseres ved en enkelskspråklig ordbok. Definisjoner i bøker i et dynamisk behandlingsfelt blir lett akterutseilt. Men akkurat i dag er dette en oppdatert, fin ordbok til kontoret for alle som bedriver tannimplantatvirksomhet.

KnutTornes 

Berlin: Quintessence Publishing Co. Ltd.; 2008. 199 s. ill., CD-ROM i lomme. ISBN-13: 978-3-938947-00-5