Valg i NTF 2008

Følgende valg skal foretas av NTFs representantskap høsten 2008:

1. Ordfører og varaordfører

På årets representantskapsmøte skal det velges ordfører og varaordfører til NTFs representantskap. Christian Danielsen, Rogaland TF, er for tiden representantskapets ordfører og Ivar Hoff, Bergen TF, dets varaordfører.

2. Sykehjelpsordningen for tannleger

3 medlemmer og 3 varamedlemmer velges for 2 år. Styret består nå av Per Franck Næss, Oslo Tannlegeselskap (leder), Aleidis Løken, Oslo TS, og Svein Øksenholt, Sør-Trøndelag TF, med 1. Odd Tveiterås Nesse, Bergen TF, 2. Karin Holmgard, Haugaland TF, og 3. Brit Ølstad, Oslo TS, som varamedlemmer.

3. Valgkomité

Ifølge instruks for NTFs valgkomité skal det på det ordinære representantskapsmøtet til høsten velges valgkomité bestående av 5 medlemmer med en funksjonstid på 2 år. Valgkomiteen består nå av Ninni Haug, Troms TF, (leder), Jan-Henrik Andersen, Vest-Agder TF, Asgeir Bårdsen, Bergen TF, Gerd Knudsen, Oslo TS, og Terje Nøtland, Nordland TF, (medlemmer).

Forslag under punkt 1 og 2 bes sendt valgkomiteens leder Ninni Haug, e-post: ninnih@online.no, faks 77 07 40 62 innen 1. juli.

Forslag på kandidater til NTFs valgkomité bes sendt ordføreren Christian Danielsen, e-post: christian.danielsen@sensewave.com, eller faks 51 52 55 57 innen 1. september.