Etterlysning:

Aparte smerter

Under min undersøkelse av et fibromyalgimateriale (FM) på ca. 600 pasienter kom det fram et fenomen som synes lite kjent. Jeg har kalt det «aparte smerter», noe som går på lokalisasjonen: tann, haleben, hælben, ytre øre (telefonsmerte). Orofaciale smerter er velkjent ved FM, men tannsmerte er i denne forbindelse mitt anliggende. En rekke pasienter hadde uutholdige smerter, oftest i en spesiell tann, men også i en eller flere nærstående. Tannlegen kunne imidlertid ikke påvise noe galt. Ganske mange av disse pasientene har insistert hårdnakket på at smerten stammer nettopp fra den tannen og ville på død og liv ha den fjernet. Mot skriftlig erklæring at det var mot tannlegens råd, er så vidt jeg husker, seks ekstraksjoner blitt utført. Ingen førte til bedring.

Dette tyder på at smerten ikke har vanlig tannpatologisk årsak, men at det er knyttet til FM-patogenesen. Støtte for dette er at flere har «tvunget» seg til amputasjon av halebenet – uten effekt. Andre har hatt samme erfaring med operasjoner på hælben.

Med tanke på å få fram mer kunnskap om fenomenet vil jeg sette pris på å få tilbakemelding fra tannleger som måtte ha gjort relevante observasjoner.

HelgeStormorken 

dr.med., prof. emer.

Adresse: Konvallvn. 4, 1338 Sandvika. E-post: hestormo@frisurf.no