Digitala kliniken

Martin Schittek Janda, Niklas Mattheos og Rolf Attstrøm, redaktører:

Boken henvender seg til tannhelsepersonell, studenter og ledere i tannhelsetjenesten som ønsker et overblikk og en introduksjon til de mange digitale hjelpemidler som finnes tilgjengelige for en moderne tannklinikk.

Internett og digitalisering har endret og påvirket den odontologiske hverdagen og digitale hjelpemidler er i dag et verdifullt og nødvendig verktøy for tannhelsepersonell. Utviklingen i den digitale verden er svært rask, og det vil for mange være behov for å innhente kunnskap når det gjelder håndtering av de ulike typer av digitale verktøy.

Den digitale klinikken tar utgangspunkt i tannklinikkens behov for ulike typer av hjelpemidler. Den er skrevet av tannleger som alle har god faglig innsikt innenfor de respektive fagområder. Boken er lettlest, men gir samtidig en god og oversiktlig innføring i de ulike behov en klinikk vil ha når det gjelder digitalt utstyr og bruken av dette.

Hvert kapittel i boken omhandler et spesifikt område, og det gis en rekke praktiske tips og råd i forhold til de temaer boken omhandler. Boken er inndelt i følgende kapitler: Digitale journaler, digitalt røntgen, digital fotografering, Internett og informasjonssøking, digital kommunikasjon, og lovgrunnlag.

Kapitlet om digitale journaler omhandler i tillegg til praktiske råd ved kjøp av maskiner, også nyttige råd med hensyn til krav til journalprogram og viktig informasjon om datasikkerhet. I kapitlet om digital røntgen omtales både sensorer og billedplater, og det gis praktiske råd både i forhold til billedtakning, tolkning og lagring.

Digital fotografering er godt omtalt i boken og vil gi leseren en forståelse av de ulike bildeformater samt ulike typer av digitale kameraer som kan være anvendelige i praksis.

De to kapitlene om Internett, informasjonssøkning og digital kommunikasjon gir en god oversikt over søkemotorer og råd om hvordan en kan søke frem informasjon på en enkel måte. Medisinske databaser omtales i et eget kapittel, og det gis eksempler på databaser som er anvendelige for tannhelsepersonell. Kommunikasjonsprogrammer og datasikkerhet er viktige deler i kapitlet om digital kommunikasjon.

Bokens kapittel om juridiske forhold inneholder svensk lovgivning, men mye av dette er også relevant i forhold til norske forhold.

Boken kan anbefales for tannhelsepersonell som ønsker en innføring i og en lett tilgjengelig informasjon om ulike digitale hjelpemidler, anvendelsesområde og bruk. Den kan være en god støtte for tannhelsepersonell som trenger råd, både i forhold til anskaffelser og bruk av digitale hjelpemidler. Tannhelsepersonell med erfaring innenfor dette området vil være kjent med bokens innhold, og den anses som mindre egnet for denne gruppen.

KirstenAhlsen 

Stockholm: Gothia forlag; 2008. 96 sider. ISBN 978-91-7205-586-5.