Helsedirektoratet er tilbake

For å følge opp endringene i oppgaveporteføljen skiftet Sosial- og helsedirektoratet navn tilbake til Helsedirektoratet den 1. april.

Mandag 10. mars ble ansvar og oppgaver tilknyttet sosiale tjenester, levekår og sekretariatet for Statens seniorråd overført fra Sosial- og helsedirektoratet til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Målet med denne overføringen var å samle viktig kompetanse innenfor sosial-, velferds-, og arbeidsmarkedspolitikk under ett tak. Kommunalt rusarbeid og tidlig intervensjon på rusområdet forblir i Helsedirektoratet, og overføres til Avdeling rusmidler