Pris til ildsjel

Fylkesvaraordfører Tom-Christer Nilsen (t.v.) overrakte ildsjelprisen til tannlege Kjell Størksen. Foto: Simon Sortland, Hordaland fylkeskommune.

Tannlege Kjell Størksen ved Haukeland Universitetssykehus ble tildelt ildsjelprisen på Arbeidsmiljødagen til Hordaland fylkeskommune 3. april.

Under overrekkelsen ble det sagt at arbeidsmiljøprisen kategori ildsjel denne gangen gikk til en person som gjennom sin væremåte og faglige dyktighet bidrar til å fremme et godt arbeidsmiljø både på arbeidsstedet og i hele fagmiljøet.

Størksen har vært ansatt i Hordaland fylkeskommune siden 1982. Han har hele tiden satt tydelige og gode spor etter seg, både sosialt og faglig. Han har en egen evne og vilje til å inspirere alle rundt seg, og til å motivere folk til å yte mer enn de tror de klarer. Han er en dyktig fagperson som alltid er villig til å øse av sine kunnskaper til dem som spør. Hans positive væremåte kommer også pasientene til gode. Der andre ser problemer, ser Kjell Størksen utfordringer, og han strekker seg langt for å finne gode løsninger i pasientbehandlingen.

Muntrasjonsrådet Kjell Størksen takket for prisen, og beskrev seg selv som en eldre fyr med sølv i håret, gull i kjeften, titan i hoftene og bly i ræven.