Tilbakeblikk

1908

Bemerkning i anledning undervisningssagen II

Etter Ola Krøtøs foredrag om undervisningssaken på medlemsmøte 14. mars 1908 ble det en livlig diskusjon. Kaja Hansen som fikk siste innlegg i debatten, uttalte:

«Efter Krøtøs foredrag var Blumenthal-Petersen overbevist om, at hele forsamlingen vilde tage afstand fra Krøtøs udtalelser om Joh. Brun. Christiansen sagde tidligere, han vilde ikke bare i sit, men i alles navn protestere mod den anskuelse, Krøtø gjør gjældende, at det bare er Krøtø og Joh. Brun, som har udrettet noget i undervisningssagen. Christiansen maa udelukke mig fra de «alle». Jeg har aldrig opfattet, at Krøtø fremhæver sig selv. Men fremhæves det, at han udretter meget, er det hans eget arbeide, som giver os det indtryk, ikke at han selv siger det.»

April 1908, 5te hefte

1958

N.T.F.’s nye amalgam

En rekke norske tannleger har vent seg til å arbeide med preamalgamert amalgam. N.T.F. vil 1. april bringe på markedet et moderne preamalgamert alloy med førsteklasses egenskaper. Det vil bli kalt Kvikk.

Det er gitt dette navn fordi det forbinder seg raskere med kvikksølvet enn noe annet kjent amalgam. Det vil også ha en tilfredsstillende stivningstid. Alloyet er meget finkornet og vil bli solgt i 2 og 5 unsers flasker. Prisen vil bli som for N.T.F.’s amalgam.

Dette alloyet vil ikke undergå noen forandring av sine førsteklasses egenskaper.

Februar 1958, hefte 2

1998

Vi søker samarbeid, ikke konfrontasjon

Enkelte tannleger har skriftlig og muntlig gitt uttrykk for at de misliker fremgangsmåte og spørsmålsstilling i forbindelse med praksisundersøkelsen som på oppdrag fra Konkurransetilsynet utføres av Institutt for samfunnsodontologi i Oslo. PTE-formannen, Carl Christian Blich, har både under landstinget og representantskapet oppfordret kollegene til å stille seg positive til undersøkelsen. Han begrunnet det med at den kan gi PTE mange nyttige opplysninger for det videre arbeid.

– Men det er ikke Tannlegeforeningen som har satt dagsorden, det er det Konkurransetilsynet som har gjort, og det med hjemmel i lov, understreker han.

Mars 1998, nr. 4