Kurskalender

8.–10. febr.

Ålesund

NOFOBIs vinterseminar. Henv. Bente K. Johannessen, tlf. 55 58 60 50 eller e-post: bente.k.johannessen@odont.uib.no Se også www.tannlegeskrekk.no

24.–26. apr.

Trondheim

Midt-Norgemøtet. Henv. Berit Øra, e-post: beritoe@online.no

30.–31. mai

Hotel Alexandra, Loen

Loenmøtet: Henv. Bjørg Kaada, tlf. 57 72 14 20(a), 57 82 25 90(p), fax. 57 72 14 21. E-post: bjoerg.kaada@c2i.net, www.loenmoetet.no

2. – 3. juni

Molde

Overtannlegeforum. Kontaktperson: Jostein W. Eikeland, e-post: jostweik@online.no, eller tlf. 33 42 06 80.

4.–5. juni

Molde

Samfunnsodontologisk forum. Henv. Anna Karin Lunden. E-post: anna.karin.lunden@mrfylke.no eller tlf. 71 18 41 80. Oppdatert informasjon om arrangementet finner du på: www.mrfylke.no/tannhelse

5.–8. juni

Tromsø

Norsk endodontiforenings årsmøte. Henv. nina.gerner@c2i.net

16.–18. okt.

Lillestrøm, Norges varemesse

NTFs landsmøte 2008. Henv. www.tannlegeforeningen.no

15.–17. okt. ‘09

Lillestrøm, Norges varemesse

NTFs landsmøte 2009. NTF 125 år. Henv. www.tannlegeforeningen.no

24.–27. febr.

Huntingson Beach, Florida

World Clinical Laser Institute, Superseminar. Henv. www.learnlasers.com/seminars

8.–11. mars

Gnangqhou, China

13th South China International. Dental Equipment and Technology Expo & conference 2008. Henv. e-post: maurawn@ste.cn eller www.dentalsouthchina.com

10.–12. april

Bella Center København

Årskursus. Henv. Dansk tandlægeforening, www.dtfnet.dk

15.–17. mai

Berlin, Tyskland

Fremtidige trender i implantologi. Henv. www.paragon-conventions.com eller e-post: Fti08@paragon-conventions.com

25.–29. mai

Dubrovnik, Kroatia

NTFs utenlandskurs. Marit Mogstad: Hvordan takle stress og press uten å miste arbeidsgleden? Henv. Hanne.Larson-Fremberg@tannlegeforeningen.no

17.–22. aug.

Glasgow, Scotland

12th World Congress on pain. Henv. www.iasp-pain.org/worldcongress

24.–27. sept.

Stockholm, Sverige

FDI. Henv. NTFs sekretariat v/Tordis Digernes, tlf. 22 54 74 19 eller www.fdiworldental.org

2.–5. sept. ‘09

Singapore

FDI. Henv. NTFs sekretariat v/Tordis Digernes, tlf. 22 54 74 19 eller www.fdiworldental.org

2.–5. sept. ‘10

Salvador da Bahia, Brasil

FDI. Henv. NTFs sekretariat v/Tordis Digernes, tlf. 22 54 74 19 eller www.fdiworldental.org

Med forbehold om endringer. Sjekk aktuelle datoer direkte med kursarrangøren.