Tilbakeblikk

1908

Nogle bemerkninger til næringskomiteens indstilling

NTF arbeidet intenst for å få staten til å overta tannlegeutdanningen, og skuffelsen var stor da Stortinget i 1908 utsatte saken. Redaktøren, Johan Rygge, redegjorde for saken i dette nummeret av Tidende og skrev blant annet:

«Der er enkelte udtalelser i komitéindstillingen, som vi finder at maatte gjøre bemerkninger ved. Naar saaledes komiteen i sin omtale af Statens tandklinik udtaler, at «det var mange, som fremdeles foretrak den gamle undervisningsmaade», da synes denne passus os noksaa paafallende. Vi ved ikke, hvorfra komiteen har faaet denne oplysning; men den stemmer ialfald ikke med det faktiske forhold, som er det, at der altid har været langt flere ansøgninger om at optages som elev ved kliniken end denne har har havt plads til.»

Februar – Marts 1908, 4de hefte

1958

Buskerud Tannlegeforening

arrangerte 5. og 6. april et meget godt besøkt røntgenkurs på Store Reistad i Lier med tannlege Harry Benkow som kursgiver. «Røntgen i daglig praksis – fysikk, teknikk og diagnostikk» var titelen på kurset, som strakte seg over 11 timer. Det ga et klart bilde over røntgen og dets anvendelse. En ville gjerne tro at en slik intens forelesning over et emne vi trodde var så lite, ville blitt en kjedelig forestilling. Men Benkow klarte med sine lysbilder, apparater og praktiske demonstrasjoner å holde interessen på topp hele tiden.

Januar 1958, hefte 1

1998

Tuppen og Lillemor?

Det som skulle behandles, var et forslag til avtale mellom AF og Akademikerne som kunne føre frem til en løsning på den organisasjonsmessige situasjonen etter bruddet. Avvisningen fra AFs styre om å gå inn i forhandlinger kom ikke uventet. At Akademikerne, ved lederen Einar Madsen, fremmet et moderert utkast til avtaleforhandlinger på det ekstraordinære representantskapsmøtet, ble lyttet til og forbigått i taushet.

Bare utbrytergruppene som stadig er medlem av AF, stemte for en forhandlingsløsning, mens latteren runget i salen fra de gjenværende medlemmer. «Tuppen og Lillemor?» For sikkerhets skyld har AF stevnet Akademikerne for namsretten for å få et forbud mot at de skal forhandle for sine medlemmer neste år. «Du får ikke lov å leke i våres gård.»

Januar 1998, nr. 1