Kontingentsatser 2008

Etter behandling i representantskapet gjelder følgende kontingentsatser for 2008 (i kroner, inklusiv abonnement på NTFs Tidende):

Pris

Ordinært medlem, full kontingent

5 250

Nordisk tannlege med dobbelt medlemskap, så lenge dette varer (felles nordisk avtale)

4 556

Ektepar/samboere forutsatt et felles eksemplar av Tidende

4 094

Stipendiatstilling/doktorgradskandidat med redusert inntekt – etter søknadUtøver 50 % stilling eller mindre – etter søknadLege og tannlege, medlem av både Legeforeningen og NTF – etter søknadMedlem som tar annet yrkesstudium, så lenge studiet varer – etter søknadFødselspermisjon – etter søknad

2 938

Pensjonister / ikke yrkesaktiveStudentmedlem etter tredje årStudentmedlem som ønsker Tidende tilsendtNyutdannet tannlege første halvår etter avlagt eksamenUtenlandsk tannlege (ikke nordisk) første år etter utstedelse av norsk autorisasjon.Spesial/spesialistkandidat (odontologisk videreutdanning) – etter søknadMedlem bosatt utenfor NordenFørste gangs militærtjeneste – fritatt første halvår etter endt militærtjeneste

788

Pensjonistektefelle

163

Studenter, første til og med tredje studieår, uten Tidende

Gratis