Amalgamforbud fra og med 1. januar 2008

Miljøverndepartementet har med virkning fra 1. januar 2008 endret produktforskriften, og fastsatt et forbud mot bruk av kvikksølv i produkter. Forbudet gjelder blant annet bruk av kvikksølv i tannfyllingsmaterialer. Det er gjort unntak for pasienter som må behandles i narkose og for pasienter som er allergiske mot ingredienser i andre fyllingsmaterialer. Unntaket gjelder ut 2010.

Tannlegeforeningen stiller seg kritisk til Miljøverndepartementets forbud mot amalgam, som ble varslet så sent som 21. desember i fjor. NTF mener unntakene er for få og for begrensede, og at det ble satt en urimelig kort frist for iverksetting. I en pressemelding fra foreningen heter det:

– Amalgam er i dag lite brukt, men materialet er fortsatt viktig for noen utvalgte pasientgrupper. Et forbud vil derfor knapt ha noen positive miljømessige effekter, men gi dårligere tannhelse, sier president Gunnar Lyngstad i Tannlegeforeningen. Lyngstad sier videre:

– Vi mener unntakene ikke går langt nok. Dette vil føre til dårligere tannhelse for grupper som har mer enn nok problemer fra før. Blant annet gjelder det pasienter med munntørrhet, hvor de alternative fyllingsmaterialene i mange tilfeller fungerer dårlig, samtidig som mer avanserte og dyre behandlingsalternativer ofte har kort varighet. Og i tilfeller der amalgam tidligere var eneste aktuelle materiale til å reparere en skade med, vil valget nå stå mellom vesentlig dyrere løsninger eller å trekke tannen.

Tannlegeforeningen peker på at bruken av amalgam i dag er sterkt redusert, og at det finnes effektive amalgamutskillere på alle tannlegekontor. I praksis er det derfor ubetydelige mengder kvikksølv som slippes ut. Den reelle miljøgevinsten av et amalgamforbud blir følgelig minimal.

Tannlegeforeningen er også kritisk til Miljøverndepartementets håndtering av saken:

– Det går ikke an å varsle et forbud som skal tre i kraft 1. januar på departementets nettsider siste dagen før juleferien. Dette er slett håndverk og respektløst overfor tannlegestanden. Jeg reagerer skarpt på at vi ikke har blitt kontaktet av departementet i saken, sier Lyngstad.

Det er berammet etmøte mellom NTF, Miljøverndepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet om saken i midten av januar.