Dental materials in operative dentistry

Den lille boken om fyllingsmaterialerChristina Mitchell:

En bok om moderne fyllingsmaterialer blir fort en historiebok. Utviklingen går raskt, og produkttilbudet er overveldende.

Denne lille boken på 130 sider med tilnærmet A5-format tar sikte på å gi en kompakt presentasjon av materialer for direkte fyllinger. Den består av åtte kapitler om kompositter, kompomerer og såkalte giomerer (en slags kompomerer fra produsenten Shofu Ltd), adhesivsystemer, glassionomersement og amalgam. Dessuten er det kapitler om underforingsmaterialer og beslektede stoffer, samt puss og polering. Også herdelamper er omtalt.

Forfatteren er fra Universitetet i Belfast i Nord-Irland. Omtalen av materialene er aktuell også i norsk sammenheng, bortsett fra den detaljerte beskrivelsen av amalgam. Amalgamforbud er trolig et stykke unna i Storbritannia og Nord-Irland. Generelt er beskrivelsene praktisk-klinisk orienterte, med mange bilder og illustrasjoner. Blant annet er det presentert beslutningsplansjer for hva man gjør ved ulike kavitetsdybder. Det er også gode illustrasjoner av stivningsreaksjoner og virkningsmekanismer for f.eks. bindingsmidler. På slutten av boken er det en kort liste over kjemiske stoffer i plastmaterialer (de er mange!), i tillegg til en oversikt over nettadresser til ulike produsenter av tannmaterialer.

Boken er best egnet for tannhelsepersonell som har arbeidet med fyllingsmaterialer en stund. Da gir denne hendige boken en god oversikt over de aktuelle materialtypene. Den anbefales for den som vil ha en rask oppdatering av dette omskiftelige feltet.

Nils RoarGjerdet 

London: Quintessence Publishing Co. Ltd.; 2008 130 sider. ISBN-13: 978-1-85097-129-0.