Levison`s textbook for dental nurses

Carole Hollins:

Boken ble først publisert i 1960. Dette er tiende utgave, hvilket bekrefter bokens kvaliteter. Forfatteren er tannlege og sitter i styret for den nasjonale eksamen for tannhelsesekretærer i Storbritannia.

Boken er delt opp i 24 kapitler med gode illustrasjoner, noen i farger. Den er lett å finne fram i og er velskrevet på lett forståelig engelsk. Den inneholder forklaring av forkortelser. I et vedlegg er pensumet for den nasjonale eksamen for tannhelsesekretærene beskrevet.

Målgruppen er tannhelsesekretærer under utdanning, men den er også et godt oppslagsverk for oss som har jobbet som tannhelsesekretær i mange år.

Boken gir en oppdatering av tannhelsesekretærfaget, og den redegjør for autorisasjonsreglene for tannhelsesekretærer, og den understreker viktigheten av å holde seg faglig oppdatert. Den dekker ganske detaljert de fleste av arbeidsoppgavene for tannhelsesekretæren, og gir grunnleggende informasjon om hvordan hun skal utføre sine oppgaver på tannklinikken. Tannhelsesekretærens definerte arbeidsområder er grundig gjennomgått i kapitel 2. Det vektlegger sekretærens store ansvar faglig og administrativt, og understreker hva som er forventet av egenskaper, holdninger og etikk.

Forfatterens intensjoner er å formidle en grunnleggende forståelse av faget, og beskrive hva som er forventet av tannhelsesekretæren i forskjellige roller i behandlingen. Viktigheten av personlig utvikling og etterutdanning understrekes.

I denne utgaven er det lagt til et nytt kapitel som legger vekt på kommunikasjon mellom pasienten og tannlegeteamet. God kommunikasjon mellom behandler og pasient er viktig for at pasienten kan ta en aktiv rolle i egen oral helse, og man sikrer at pasienten forstår behandlingsalternativene og kostnadene. Spesielt nevnes utfordringene med fremmedspråklige pasienter. Kommunikasjonsferdigheter er ikke minst viktig for tannhelsesekretæren fordi pasienten ofte ønsker å diskutere behandlingen med henne framfor tannlegen. Dette omtales i kapittel 24.

Det er gitt gode beskrivelser av akuttsituasjoner som kan oppstå i tannlegepraksis og hvordan tannhelsesekretæren kan være en god medhjelper for tannlegen. De ulike signaler og symptomer skal være kjent og fortstått av sekretæren og hun skal være kjent med og kunne bruke alt aktuelt utstyr for akuttsituasjoner i tannlegepraksis.

Boken kunne hatt en mer utførlig omtale av den helserisiko sekretæren utsettes for ved håndtering av en rekke farlige stoffer i tannlegepraksis, og den kunne gitt råd om hvordan kontoret bør etablere gode rutiner og sørge for riktig utstyr for å beskytte personalet ved bruk av disse stoffene.

Dette er en nyttig bok, særlig for tannhelsesekretærer under utdanning. Den gir eleven god innsikt i hvordan man kan være den «perfekte sekretær». Boken innholder god faglig kunnskap som er meget relevant i dagens tannlegepraksis. Etterutdanning er obligatorisk for tannhelsesekretærer i Storbritania fra juli 2008. Noe å tenke på i Norge?

Boken er totalt sett en inspirasjon for den erfarne tannhelsesekretæren og bør absolutt kunne brukes i tannhelsesekretærstudiet.

GeorgiaSkoglund 

tannhelsesekretær, Ski tannklinikk

Oxford: Wiley-Blackwell; 2008. 426 sider, 150 tabeller/illustrasjoner. ISBN 978-1-4051-7557-9.