Esthetic rehabilitation in fixed prosthodontics

M. Fraderani og C Barducci

A systematic approach to estetics, biologic and functional intregration (Vol 2)

Boken henvender seg til allmenntannleger med spesiell interesse for protetikk og/eller estetisk tannbehandling. Den er en lærebok om ulike behandlingsalternativer og de protetiske prosedyrene som benyttes for å oppnå estetisk tannbehandling.

Boken er usedvanlig rikt illustrert med tegninger eller store, blanke fargebilder av god kvalitet og høy detaljgjengivelse. Unntaket er røntgenbildene som ofte er små. Boken er delt inn i fem kapitler etter behandlingsprosedyrer. De presenterte kasus kan følges gjennom hele boken med pasientbilder fordelt utover i de ulike kapitlene. Noen spesielle kasus er gjengitt i en steg-for-steg-bildeserie på slutten av boken, for å lette forståelsen for den gjennomgående behandlingsgangen. Både tannforankret og implantatforankret protetikk beskrives i alle kapitlene. Første kapittel omhandler undersøkelse, diagnostisering og registrering av bitt. Avansert bittregistrering med bruk av bl.a. ansiktsbueregistrering trekkes frem som viktige virkemidler for å lette kommunikasjon med tanntekniker. En del av disse metodene er ikke lenger vanlige i skandinavisk protetikk. Hovedgrunnen til dette er at det ikke er vist at slike avanserte teknikker gir et bedre sluttresultat. Det er dessuten sannsynlig at vi introduserer flere nye feilkilder på veien med apparatur med mange ulike innstillinger. Med boken følger et forslag til skjema for kommunikasjon med tanntekniker som kan være et nyttig hjelpemiddel i kompliserte estetiske kasus.

Andre kapittel, på 147 sider, omhandler fremstilling av midlertidige restaureringer. Avanserte og tidkrevende prosedyrer anses som svært viktige for å oppnå et vellykket estetisk resultat og fornøyde pasienter. Tredje kapittel omhandler preparering av tenner til kroner og broer samt preprotetisk kirurgi. Et underkapittel er tilegnet tiltak for å hindre pulpaskader ved preparering. Nærmere ettersyn av røntgenbilder og kliniske bilder ved behandlingsstart og behandlingsslutt viser likevel at mange friske og intakte tenner blir rotfylt under behandlingen uten at det kommer tydelig frem hvorfor. Flere bilder viser tildels dype prepareringer der pulpa skinner lyserødt igjennom, og ett bilde viser en tydelig pulpaperforasjon på en tann som var intakt før preparering. Pulpa er øyensynlig ofret for å få plass nok til en keramisk krone med kjernekeram.

Fjerde kapittel tar for seg avtrykksteknikk og bruk av trådpakning, samt bittregistrering. Også her fremheves ansiktsbueregistrering som en viktig del. Siste kapittel gir en grundig gjennomgang av den tanntekniske delen av fremstillingsprosessen med endelig tilpasning og sementering. Når det gjelder implantatprotetikk, ser det ut til at forfatterne benytter flere implantater i de presenterte kasus enn det som er anbefalt i vitenskapelig litteratur av nyere dato.

Boken gir en grundig oversikt over de ulike behandlingsprosedyrene, men er ikke helt i tråd med skandinavisk behandlingsfilosofi.

MaritØilo 

London: Quintessence Publishing Co. Ltd.; 2008. 600 sider, mer enn 1000 figurer. ISBN 978-1-85097-171-9.