Pasienten og sykdommen

Erlend Hem, Per Vaglum, Live Fyrand og Per Nerdrum, redaktører:

Psykiske faktorer ved somatisk sykdom

Denne boken er skrevet som en hyllest til professor Anstein Finset, Avdeling for atferdsfag ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, til hans 60-årsdag i juli 2007. Arnstein Finset er en nestor innen forskning om behandler/pasientkommunikasjon og en av de ansvarlige for planlegging og gjennomføring av kommunikasjonsundervisningen av lege- og tannlegestudenter i Oslo siden den nye studieplanen startet i 1996.

Formålet med boken har vært å belyse psykiske faktorers innvirkning ved somatiske tilstander og hvilken tenkning og teori som ligger bak forståelsen av dette samspillet. Målgruppen er helsearbeidere og studenter i helsefag. Det er få bilder og illustrasjoner, men teksten har gode kliniske eksempler.

I alt har 33 forfatterne bidratt, de fleste med tilknytning til Avdeling for atferdsfag. Forfatterne har forskjellig yrkesbakgrunn og de fleste har forskningsbakgrunn innen sitt fagfelt.

Det er kapitler om alvorlig sykdom som kreft og kroniske tilstander som hjerte- og karsykdom, revmatologi og muskel- og skjelettlidelser, nevrologiske tilstander, gynekologi og fødselshjelp, psykiatri og kommunikasjon og allmennmedisin.

Boken består av 29 kapitler, skrevet av forfattere som har knyttet sammen klinikk og forskning fra sine respektive fagfelt. Det er denne oppbygningen av kapitlene, med sykehistorier og teori, som gjør den veldig spennende og lærerik å lese. For tannleger er boken velegnet for å tilegne seg kunnskap om nyere forskning innen mange fagområder. Sykehistoriene gjør at det er lett å kople teorien til pasienter vi treffer i dagliglivet, og forfatternes refleksjoner rundt teori og pasienthistorier gir rom for ettertanke og øker innsikt i pasientens opplevelse av sykdom. Siden temaene er store og mange, kan boken med fordel leses langsomt kapittel for kapittel.

Budskapet om psykologiske faktorers betydning for somatisk sykdom er aktuelt for tannleger. Økt innsikt i dette samspillet vil sannsynligvis kunne bidra til at flere pasienter får en bedre tilpasset behandling og ikke minst bedre tilpasset informasjon om forebyggende tiltak for å bevare god tannhelse.

God kommunikasjon og behandler-pasient-relasjon er viktig i vurderinger som legges til grunn for behandlingsplanlegging og forebyggende informasjon innen medisin. Per Vaglum påpeker i innledningen at det kan få alvorlige økonomiske og menneskelige konsekvenser om ikke rammebetingelsene (tid, veiledning, kollegial støtte) for god behandler-pasient-relasjon er til stede. Dette gjelder også for tannleger.

Boken anbefales absolutt. Det er en bok til å bli klokere av.

TirilWillumsen 

Oslo: Gyldendal Akademisk; 2007. 299 sider. ISBN 978-82-05-37501-7.