Bergen Tannlegeforening

Vestlandsmøtet 2009

Kurs 1

Komposit och kvalitet

Kursgiver

Dr.odont Thomas Jacobsen, Lidkøping, Sverige

Kursplan

 • Hvorfor må fyllinger av og til byttes ut og skiftes? En sammenfatning av ulike årsaker

 • Noen puslebiter om materialene vi bruker: Bonding og kompositt; er ett materiale virkelig best?

 • Løsninger på et utvalg av problemer: Frakturer, postoperative smerter, approksimale kontakter

Målgruppe

Tannleger

Antall deltagere

Maks. 200

Tid

Torsdag 8. januar 2009, kl. 0930 – 1630

Sted

Radisson SAS Hotell, Bryggen

Kursavgift

Kr 1900 innklusiv lunsj

Påmeldingsfrist

1. desember 2008

Kurs 2, del 1

Samarbeid og kommunikasjon på arbeidsplassen

Individuelle forskjeller til glede og irritasjon»

Kursgiver

Professor i arbeids- og organisasjonspsykologi: Ståle Einarsen, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen

Kursplan

 • Hvordan er vi forskjellige som mennesker?

 • Menneskelige forskjeller i kommunikasjon, arbeidsstil og foretrukket arbeidsmiljø

 • Hvem er du og hvem er jeg: analyse av forskjeller mellom mennesker

 • Hvordan forstå, akseptere og utnytte menneskelige forskjeller i arbeid og privatliv

 • Hvordan kommunisere konstruktivt på tvers av individuelle forskjeller?

 • Hvordan utnytte individuelt mangfold i teamarbeid

Arbeidsform

 • Foredrag

 • Summegrupper

 • Vurdering av egne preferanser og egen forskjellighet

Kurs 2, del 2

Hygien og smittskydd angår hele teamet!

Kursgiver

Docent Mikael Zimmermann, Stockholm

Kursplan

 • Infeksjoner i tannpleien

 • Antibiotika og antibiotikaresistens

 • Aseptikk og hygienerutiner

 • Infeksjon, inflammasjon og immunforsvar

 • Sterilen – klinikkens sentrum

 • Logistikk, kvalitet og økonomi

 • Kvalitetssikring og prosesskontroll: autoklav og oppvaskmaskin

 • Krav og ansvar: tannlegen, tannpleieren, tannhelsesekretæren og annet personell

Målgruppe

Hele tannhelseteamet

Antall deltagere

Maks. 200

Tid

Torsdag 8. januar 2009 kl. 0930 – 1630

Sted

Radisson SAS Hotell, Bryggen

Kursavgift

Kr 1 900 innklusiv lunsj

Påmeldingsfrist

1. desember 2008

Kurs 3

Protetikk for tannhelsesekretærer

Kursgiver

Övertandläkare Boo Petersson, Tandvårdscentralen Lund, Sverige

Kursplan

 • Tannhelsesekretærenes rolle

 • Preparasjonens betydning, utforming og frilegging

 • Ulike kronetyper

 • Avtrykkstaging– materialer og metoder

 • Materialer og metoder for framstilling av temporære erstatninger

 • Krav til provisorier

 • Styring av gingival tilslutning – tissue management

 • Estetiske aspekter

 • Justering av farge og form

 • Reparasjoner

 • Forberedelser for sementering

 • Ulike typer av dentale sementer – fordeler og ulemper

 • Rett sement til rett tilfelle

 • Mine valg

 • Å jobbe i team

Målgruppe

Tannhelsesekretærer

Antall deltagere

Maks. 400

Tid

Fredag 9. januar 2009 kl. 0830 – 1430

Sted

Radisson SAS Hotell, Bryggen

Kursavgift

Kr 1200 innklusiv lunsj. (Deltagere har også fri adgang til utstillingen på Vestlandsmøtet.)

Påmeldingsfrist

1. desember 2008