Erling Johansen

Erling Johansen, født den 8. april 1923 i Overhalla, tok sin tannlegeeksamen DMD i 1949 med cum laude fra Tufts University Dental School i Boston, Massachusetts, sammen med 20 andre norske studenter.

Etter å ha avtjent sin militærtjeneste ved den norske hær i Tyskland, mottok han et Fulbright Scholarship for forskning ved University of Rochester, School of Medicine and Dentistry. Her fullførte han sine studier med ph.d. i 1955. Og her ble han professor i 1966. Hans pionerforskning i forebyggende tann- og munnhelse førte til utviklingen av et omfattende behandlingssystem for pasienter med cancer i så vel munnhulen som i hode og nakke.

I 24 år veiledet han ved faktultetet i Rochester, N.Y. flere odontologiske forskere enn noen andre i USA. I 1979 ble han «headhunted» derfra og ansatt som rektor (dean) ved Tufts School of Dental Medicine i Boston, det samme stedet hvor han tok sin DMD i 1949. I en institusjon som var kjent for sin høye standard fra tidlig i 40-årene, ble nivået løftet ytterligere under hans ledelse. Det ble etablert nye spesialklinikker og laboratorier for orofaciale smerter, pedodonti, oralkirurgi og geriatri, samt behandling av alvorlige medisinske tilstander.

Johansen ble utnevnt til «Distinguished Professor» i 1994 og mottok Tufts Universitys høyeste ærespris, «The Distinguished Service Award», og ble utnevnt til professor i Dental Research. Da han avsluttet som dean i 1995, hadde han hatt denne stillingen i seksten og et halvt år, den lengste periode noensinne i den 140-årige fakultets historie. Mange bøker, monografier og publikasjoner i bl.a. kariesetiologi, bruk av fluorider i kariesprofylakse og kjeveleddsfunksjon var kommet fra hans hånd i tiden som forsker. Han var også gjesteprofessor i Japan og honorært medlem i mange tannlegeforeninger bl.a. i Korea, Peru og Hellas.

Han var videre primus motor ved opprettelsen av et kultur- og eldresenter for skandinaver i Massachusetts, the Scandinavian Living Center. Likevel kom han hjem til Norge og Overhalla, sitt hjemsted, for å dø her, da han merket at det bar mot slutten av livet, 84 år gammel.

ArneSolbu