Medisinsk utstyr gis bort

Vi arbeider ved en klinikk i Trondheim som driver med mye kirurgi, og vi har nå skiftet ut mange av våre tenger o.l. som fortsatt er brukelige. Vi vil gjerne donere dette slik at det kan brukes i land hvor dette er en mangelvare.

 Interesserte bes ta kontakt med: Mia Fugelsøy Knudsen, e-post: miak30@gmail.com.