Etikk og ryddighet blant tillitsvalgte

For noen år siden fikk den private tannhelsetjenesten mye politisk oppmerksomhet, og det såkalte Dingsør-utvalget kom med en NOU-rapport med mye kritikk av privat sektor og forslag til reguleringer. Spesielt Oslotannlegene fikk gjennomgå. Mange av oss var kritiske til virkelighetsbeskrivelsene i rapporten, og den fikk bl.a. kritikk på Samfunnsodontologisk forum i 2005. Helsedepartementet på sin side mente mye av utvalgets dokumentasjon var mangelfull og innhentet derfor mer informasjon om privat sektor på egenhånd. I den forbindelse fant Helsedepartementet bl.a. at selv om honorarene i Oslo er circa 5 – 15 prosent høyere enn i områdene med lavest tannlegedekning, ligger næringsinntekten i snitt ca. 25 prosent lavere blant Oslos privatpraktiserende tannleger. Høyere husleieutgifter er mye av årsaken. (OTS-nytt nr. 8, 2007). På bakgrunn av den negative beskrivelsen av private tannleger i Oslo uten god dokumentasjon var flere av våre tillitsvalgte overraskende passive i forsvaret av medlemmene. Enda verre var lederen i Focus nr. 6, 2007. Kaare Mathiesen, redaktør i Focus og tillitsvalgt for private tannleger i Oslo, påstår her at skepsis til NOU-rapporten er ensbetydende med ønske om høyest mulig pris på tannbehandling.

I Focus gir Mathiesen tannleger råd om hvordan de kan spare penger på innkjøp av varer og tjenester. Samtidig mener han det er greit at medlemmene hans i gjennomsnitt har en næringsinntekt 25 prosent under landsgjennomsnittet. Med veiledende priser ville sannsynligvis forskjellen vært enda større.

Mathiesen har en god og sikker inntekt fra Focus Media A/S hvor han selger annonser og andre tjenester til markedspris. Samtidig vil han ikke at medlemmene skal ha samme mulighet. Det minste vi må kunne forvente av tillitsvalgte er at de stiller samme krav til seg selv som til medlemmene. Det manglende engasjementet svekker også rollen Mathiesen har som «vaktbikkje» i praksisrelaterte saker. Det bør også svekke hans kandidatur når han som vanlig stiller til valg både her og der.

Jeg tror heller ikke Mathiesen har rett i beskrivelsen av situasjonen blant Oslos tannleger. Helsedepartementet fant tross alt at næringsinntekten var 25 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. Hadde forholdene vært så lukrative som han hevder, tror jeg en vellykket forretningsmann som Kaare Mathiesen hadde brukt mindre tid på Focus Media og mer tid ved tannlegestolen.

Å være en aktiv debattant i eget tidsskrift samtidig med tillitsverv i NTF krever god balanse. Når Mathiesen går ut på denne måten tyder det på at han balanserer for dårlig.

Ansvaret for utspillet er selvsagt ene og alene Kaare Mathiesens og ligger verken hos OTS eller NTF. På bakgrunn av NTF og OTS sitt fokus på etikk må jeg likevel stille noen spørsmål til NTF og Mathiesens lokalforening:

1. Har Mathiesen støtte i NTF og OTS for påstanden om at skepsis til den omtalte NOU-rapporten er ensbetydende med et ønske om høyest mulig pris på tannbehandling?

Hvis ikke:

2. Synes OTS og NTF det er etisk uproblematisk at en tillitsvalgt bruker sin private publikasjon til udokumenterte og feilaktige påstander uten ryggdekning fra foreningen?

Bjørn-OlavEngebretsen 

Adresse: Parkveien 60, Oslo