Oral-based diagnostics. Annals of the New York Academy of Science

Daniel Malamud & R. Sam Niedbala, editors:

Boken er på over 500 sider og presenterer det imponerende potensialet som er utviklet innenfor oral diagnostikk av generelle og orale sykdommer og tilstander. Boken er delt inn i seks deler pluss et avsluttende samlekapittel kalt «Short papers». Del 1 tar for seg salivas biokjemi og fysiologi. Del 2 viser mulighetene med påvisning av medikamenter (inkludert doping-tester) i saliva-prøver. Den tredje delen dekker en vurdering av i hvilken grad oral diagnostikk kan løse udekkede diagnostiske behov innenfor generell og oral medisin mens del 4 beskriver forskjellige orale substrater (gingivalvæske, utåndingsluft) som er aktuelle i tillegg til saliva. Del 5 gir en detaljert beskrivelse av aktuelle orale markører på molekyl- og proteinnivå mens del 6 er en samling artikler som går på fremtidsvyer for bruk av oral-diagnostiske metoder.

Boken er redigert som en samling av artikler bygget opp etter retningslinjer for vitenskapelige publikasjoner. Den fremstår derfor mer som et spesial- eller temanummer av et fagtidsskrift enn en vanlig bok. Hver artikkel har et selvstendig innhold som gjør at en kan lese utvalgte deler en er spesielt interessert i uten å miste helheten. Lesere med erfaring fra internasjonale vitenskapelige tidsskrifter vil kjenne seg igjen. Uten denne erfaringen kan formen kanskje virke vanskelig tilgjengelig.

Artiklene som er samlet i publikasjonen ligger på et avansert faglig nivå med liten direkte relevans til vanlig praksis. Personlig vil jeg derfor mene at den hører hjemme i aktuelle fagmiljøer og fagbibliotek mer enn i en praktikers boksamling. Nysgjerrige kolleger kan eventuelt låne den for å orientere seg i et spennende nybrottsfelt.

Harald M Eriksen

Volume 1098, 2008. ISBN 1 – 57331 – 661-X.