Nordland Tannlegeforening

Årsmøtekurs 2008 i Bodø

Implantatprotetikk, den beste løsningen eller et av flere gode behandlingsalternativ i vår kliniske verktøykasse?

Kursgiver

Cecilie Gjerde, spesialist i oral kirurgi, UiB

Harald Gjengedal, spesialist i oral protetikk, UiB

Kursinnhold

Nærmere presentasjon av kursinnhold annonseres senere på:

www.tannlegeforeningen.no>>lokalforeninger>>Nordland>>kurs

Program

Fredag 31. oktober

0900–0930: Registrering, utstilling

0930–1000 Åpning av årsmøte, gjennomgang av dagsplan, utstillere og ikke minst våre forelesere. Info om jubileumskurs i Svolvær 2009

1000–1050: Forelesning 1

1100–1200: Forelesning 2

1200–1300: LUNSJ

1300–1350: Forelesning 3

1400–1450: Forelesning 4

1450: avslutning

Dentalutstilling

Kl. 2000:: Middag på Blix-stuen, Rica Hotel, Sjøgata 23, Bodø

Pris oppgis senere.

Målgruppe

Hele tannhelseteamet

Antall deltakere

Minimum 50 deltakere

Tid

Fredag 31. oktober 2008

Sted

Bodø Kulturhus, Lillesalen

Antall timer

Antall timer kurset skal telle i NTFs etterutdanningssystem fastsettes senere

Kursavgift

Kr 1 000 for tannleger

Kr 800 for tannhelsesekretærer

Deltakeravgiften inkluderer lunsj på kursdag

Påmeldings- og betalingsfrist

15. oktober 2008

Påmelding

Påmelding sendes pr e-post til tanntorget@yahoo.no

Spørsmål om kurset rettes til: Cathrine Mortensen, tlf. 99 16 25 78 eller Espen Mortensen, tlf. 91 71 05 56