Tilbakeblikk

1908

«Man skal ikke kaste Sten…»

Hr. Smedsrud!

Jeg har afventet det officielle referat, men er bleven skuffet. Jeg kan nemlig ikke indse, at det af dette fremgår, at De har havt nogensomhelst grund til at paastaa, at jeg har brugt personlige ukvemsord. Jeg kan intet finde deri, der berettiger Dem til at bruge et saadant smagløst udtryk, men vel bekomme. Jeg maa desværre fastholde, at Deres optræden ligeoverfor mig var hensynsløs og upaakrævet. Det forundrer mig høilig, at De vil angribe nogens opfatningsevne. De maa have glemt de vise ord: «Man skal ikke kaste Sten, når man selv bor i et glashus.»

September 1908, 8de hefte

1958

Ad behandling av de infektiøse gingiviter

Jeg tør be om plass for en liten men viktig korreksjon av referat i N.T.F.’s Tidende sept. s. 348, fra mitt foredrag holdt i Romerike Tannlægeforening 6. juni 58.

Referenten har misforstått meg dit hen at jeg i det akutte stadium av de infektiøse gingiviter holder på generell antibioticabehandling før lokalbehandlingen med spyling, rensing og instruksjon i hjemmebehandling setter inn.

I mitt foredrag poengterte jeg at jeg anvendte antibiotica bare i de alvorlige tilfelle av akutt infektiøse gingiviter, med generelt utbrudd, uttalte lokalsymptomer, regional lymfeglandelsvulst, sykdomsfølelse, frysninger og feber. Ved de vanlige langt hyppigere lettere tilfelle uten almensymptomer er antibioticabehandling ikke indicert i det hele tatt. (Fra leserinnlegg av E. Aas, Oslo.)

Oktober 1958, hefte 8

1998

Økonomisk krise i DOT Hedmark

For å spare blir hver fjerde tannlege innen Den offentlige tannhelsetjenesten i Hedmark borte. Samtidig legges tannlegevakta for akutthjelp i Midt-Hedmark ned. Det skriver Østlendingen 5. august.

– Totalt skal vi ha 64,86 årsverk innen tannhelsetjenesten. Med den siste sparepakken ender vi på 49,95 årsverk, forteller fylkestannlege Aleksander Hauge til avisen. Han er særlig bekymret for tilbudet til eldre og institusjonspasienter som vil bli hardest rammet av sparetiltakene. I stedet er Den offentlige tannhelsetjenesten avhengig av å tjene penger på det private markedet som utgjør 13 millioner kroner og som fylkestannlegen gjerne ser øker.

September 1998, nr. 12