Bivirkninger ved bruk av tann- og munnpleiemidler

I følge et nytt regelverk har tannlegen nå plikt til å rapportere bivirkninger forårsaket av tann- og munnpleiemidler. Dette gjelder både produkter som er forordnet eller benyttet av tannlegen som tannblekemidler, og produkter som pasienten har kjøpt selv.

Bivirkningsregister for kosmetiske produkter ble etablert den 2. juni av Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet skal drifte bivirkningsregisteret og ta imot meldinger fra helsepersonell. Ifølge Kosmetikklova og forskriften om meldeplikt som trådte i kraft 11. mars i år, er leger, tannleger, farmasøyter og helsesøstre pålagt meldeplikt ved mistanke om bivirkninger av kosmetiske produkter. Mer informasjon om meldesystemet og link til alle nødvendige skjemaer finnes på Folkehelseinstituttets hjemmesider (www.fhi.no).

Kosmetiske produkter er mer enn sminke

Kosmetiske produkter er for mange synonymt med sminke og parfyme, men kosmetiske produkter omfatter alle produkter som påføres de ytre deler av kroppen, tenner og munnslimhinnene, og som har til hensikt å påvirke kroppslukt, rengjøre, parfymere og beskytte, bevare eller påvirke utseendet. Derfor kan vi anta at så godt som hele befolkningen, både menn og kvinner, anvender ett eller flere kosmetiske produkter daglig.

Er det mange som får bivirkninger?

I løpet av de siste årene har Mattilsynet fått inn meldinger om bivirkninger av varierende alvorlighetsgrad ved bruk av kosmetiske produkter. De alvorligste tilfellene har som regel forekommet ved farging av hår, og noen bivirkninger har vært så alvorlige at de har ført til innleggelse på sykehus. På bakgrunn av disse meldingene utførte Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) en undersøkelse for Mattilsynet i 2003 der utbredelsen av bivirkninger etter bruk av kosmetiske produkter ble kartlagt. Undersøkelsen viste at rundt 12 % av de spurte mente at de hadde opplevd svært ubehagelige bivirkninger etter bruk av kosmetiske produkter (se rapporten på http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00005/Rapport__Bivirkninger_5369a.pdf )

Jon E. Dahl