Bilde og dikt

Foto: Kristian Granquist, Scanpix Denmark. Redaksjonen har dessverre ikke klart å oppspore hvem som har skrevet diktet.

Efter en hård dags segling
har havet lagt sig.

Själv är man uppe;
skymningen blir aldrig natt.

Ett gott vin, långa samtal,
långa tystnader, begrundan utan ord.

Så plötsligt är ljuset utspätt och allt är silver.
Ingen gräns mellan himmel och hav.

Gryningen smyger över den spegelblanka ytan,
Snart; men inte ännu; är värden tilbaka.

Än står tiden stilla, än är det hav och klippor,
än är det sommar i skärgården
och man är lätt som en fjäder
på jordens yta.