Kongens fortjenstmedalje til Jan L. Nielsen

Foto: Hege E. Johansen

Den 19. april overrakte Altas ordfører, Geir Ove Bakken, i nærvær av så vel kolleger som familie, Kongens fortjenstmedalje i sølv til Jan L. Nielsen. Statuttene for medaljen sier at den kan tildeles for særlig fortjenestfullt arbeide gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen ligger betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktiv innsats innenfor eller utenfor sin arbeidsplass.

Jan L. Nielsen har i mer enn 40 år arbeidet som tannlege i Finnmark, først to år som distriktstannlege i Kautokeino og fra 1968 som overtannlege i Alta. Der har han vært sentral i oppbyggingen av Altaklinikken, først for klinikken som ble bygget i 1977, så for den nye fløyen som kom i 2000. Etter at han ble pensjonert i 2004, har han fortsatt med tannlegevirksomhet tre dager per uke på Sørøya.

Kollegene beskriver Jan L. Nielsen som en faglig ressurs som har betydd mye for tannhelsetjenesten i fylket, og som i tillegg til å være en dyktig tannlege og sjef, har vært en pådriver for å lære opp nye tannleger. Han har også sittet som leder for Finnmark Tannlegeforening i tre perioder og er en av tre æresmedlemmer i foreningen.