Legemidler i Norge

Legemiddelindustriforeningen (LMI) gir hvert år ut statistikker over legemiddelomsetningen, finansiering av legemidler og de største aktørene på legemiddelmarkedet i Norge, foruten en rekke internasjonale sammenligninger.

Alle tall, figurer og tabeller finnes på LMIs nettsted, www.lmi.no Her ligger også fylkesstatistikker og engelsk utgave. Statistikken kan også bestilles i bokform på samme adresse eller på tlf. 23 16 15 00.