Nordmenn positive til bioteknologi

Aldri tidligere har så mange nordmenn vært positive til bioteknologi, viser en ny undersøkelse, der det kommer frem at 60 prosent av Norges befolkning mener bioteknologi vil forbedre vår tilværelse, mens 15 prosent mener det motsatte. 25 prosent svarer vet ikke, eller at bioteknologi ikke har noen virkning. Nordmenn er med dette blitt mye mer positive til bioteknologi i løpet av få år; i 1999 var 32 prosent positive og 36 prosent negative. I undersøkelsen er respondentene også spurt om partitilhørighet. Det viser seg da at velgerne til Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er svært positive til bioteknologi, mens annenhver SV-velger er positiv. Mest negative er velgerne til Kristelig Folkeparti. Sammensetningen av regjeringen består av partier med velgere som er blant de mest positive og de mest negative til bioteknologi. At det er kontroversielt og vanskelig å lage kompromisser, er ikke underlig, sier professor Torben Hviid Nielsen ved Universitetet i Oslo, som har utført denne og en rekke tidligere befolkningsundersøkelser om holdninger til bioteknologi i Norge og i Europa.