Tilbakeblikk

1907

Om silicatcementer

Innledning til diskusjon i januarmøtet ved Thorvald Moestue: «For ca. 3 aar siden blev silicatcementerne, også kaldet porcelænscementerne bragt i handelen, og blev, naturligvis kan jeg sige, modtaget med megen mistro. Men nu, da flere af os har seet fyldninger af disse, der er lige pene efter 2 – 3 års brug, har mange begyndt at faa tillid til dette materiel, og mange er de plomber, der nu daglig lægges ind af dette. Naturlig skulde det da synes, at spørgsmaalet om silicatcementernes betydning, holdbarhed og behandling kommer op til drøftelse her i foreningen.»

Februar – Marts 1907, 4de hefte

1957

Nordland Tannlægeforening

avholdt årsmøte på Saltfjell Turisthotell 8. – 9. september 1956. I referatet fra møtet kan vi blant annet lese dette: «Generalsekretæren orienterte så om folketannrøkta, hvilket ga opptakten til en livlig og heftig debatt. Denne del av møtet ble ledet av nestformannen, tannlege Trygve Øslebye. Under debatten fremkom flere angrep på folketannrøkta i dens nåværende form og på den måte den i dag bygges ut og praktiseres. Diskusjonen ble avsluttet med at generalforsamlingen anmodet styret, etter forslag fra Præsteng, om å ta spørsmålet opp på første representantskapsmøte.»

Februar 1956, hefte 2

1997

Klarsignal for etterutdanning

Representantskapet slutter seg til hovedpunktene i planen for NTFs systematiske etterutdanning (NSE), og hovedstyret gis fullmakt til å utvikle og utprøve én basismodul så snart det lar seg gjøre. Dette var konklusjonen på en konstruktiv debatt som ga klarsignal for utprøving av en av de største og viktigste satsinger i foreningens historie. Planen innebærer i korthet at alle norske tannleger i løpet av en tiårsperiode skal få muligheten til å bli faglig oppdatert til det dagsaktuelle grunnutdanningsnivå. (NTFs representantskap 1996)

Januar 1997, nr. 2